Eldningsförbud i hela Östergötland

Länsstyrelsen Östergötland har efter samråd med länets kommuner och berörda myndigheter fattat beslut om eldningsförbud i hela länet.
På grund av den senaste tidens värme och torka är brandrisken nu mycket stor i hela länet. Eldningsförbudet gäller från och med den 24 juli och tillsvidare.

Det är förbjudet att göra upp öppen eld i skog och mark och även på villatomter. Eldning utomhus är endast tillåtet på iordningställda grillplatser samt i trädgårdsgrillar på egen tomtmark.

Eldningsförbudet gäller tillsvidare. Information om när förbudet hävs kommer att publiceras på Länsstyrelsens webbplats.