East Sweden Cluster är snart här

Vid ett seminarium om Ostlänken presenterade Östsvenska handelskammaren ett kluster för näringslivets kraftsamling inför Ostlänken.

East Sweden Cluster blir en samlingspunkt för företag som är intresserade av uppdrag i samband med att Trafikverket bygger Ostlänken. Utbildning, nätverkande och erfarenhetsutbyte ska stå i fokus i kombination med juridisk expertis främst inriktad på upphandling.

– Det är nu grunden läggs för hur det regionala näringslivet ska formera sig på bästa sätt inför århundradets tillväxtchans, säger Johanna Palmér, VD Östsvenska Handelskammaren.

Lockar arbetskraft

Ostlänken är Sveriges största infrastrukturprojekt och föremål för många utländska aktörer. Det lokala och regionala näringslivet har mycket att vinna på den byggnation som ska göras i och runt rälsen med tanke på den arbetskraft som kommer krävas.

– Ett framgångsrikt genomfört projekt ger direkt internationell lyskraft och i förlängningen en möjlighet för vår region att stoltsera med Europas bästa kluster för infrastruktur, säger Johanna Palmér vidare.

Ett 50-<->tal personer hade samlats på Kammarforum i Norrköping på månadsmorgonen för att ta del av det senaste om Ostlänken. Talarna för dagen var Ali Sadeghi, trafikverkets chef för projektet Ostlänken, Per Sandström, VD Nyköping-<->Östgötalänken AB samt Ulf Arumskog, utvecklingschef Norrköpings kommun för Ostlänken.