E-hälsoutvecklingen behöver en socialliberal värdegrund

E-hälsa är ett ord som kan användas för att beskriva många olika saker, men vanligast är nog för att beskriva digitaliseringens betydelse för hälso- och sjukvårdens insatser. Det är fortfarande ett ganska nytt ord, men om bara några år kommer det att vara det normala, utvecklingen går rasande fort nu.

Vår första kontakt med vården blir en dator, som kan sortera och prioritera våra problem. Vi kan redan idag boka tider, förnya recept, läsa vår journal och ha enklare kommunikation med vårdpersonal via 1177 e-hälsotjänster. Datorerna kommer också att stödja vårdpersonalen i deras beslutsfattande om vår vård och behandling. Tex kan datorer, såsom IBMs superdator Dr Watson, lägga samman och analysera stora mängder data för att individanpassa en patients behandling utifrån hur det har gått för tidigare patienter och vad den senaste forskningen säger. De bästa robotkirurgerna har bättre precision och därmed lägre skadefrekvens och kortare läkningstid än mänskliga kirurger.

Robotar ersätter

En del förutspår att datorer och robotar kan komma att ersätta 70% av dagens läkare. Robotar kan också användas för tex omvårdnad och transporter inom sjukvården. Dessutom kommer mycket av vården att flytta ut från sjukhusen till vårdcentralen och vårdhemmet, och inte minst till det egna hemmet. Tillgängligheten till vården kommer att öka för de som bor utanför städerna. Potentiellt kommer e-hälsa att leda till en säkrare, effektivare, tillgängligare och mer individanpassad vård än idag, dvs det vi brukar kalla God vård. Datorer och robotar kommer också att bli allt skickligare ju mer de lär sig av sina erfarenheter genom sina självlärande program.

AI varning

Finns det då några risker? Tja, stora profiler som Bill Gates, Elon Musk och Stephen Hawkings varnar för effekterna av artificiell intelligens (AI) och framförallt artificiell generell intelligens (AGI). Vad ska människorna göra om alla inte behöver arbeta längre? Blir det bättre för alla, eller blir det stora sociala gap, vilket leder till otrygga samhällen för alla? När vi går från AI till AGI och datorerna blir smartare än vi, vad händer då? Hur kan vi förbereda oss för detta? Kan vi skapa människovänlig AI/AGI som enbart är god (och vem bestämmer vad god är)? Ta Microsofts experiment häromåret, Tay, en AI som skulle lära sig kommunicera med människor genom att studera hur människor kommunicerar på Twitter (för att sedan kunna tas för en levande tonåring) och som bara på några timmar blev ett rasistiskt förintelseförnekande nättroll.

Kontrollstat hämmar utveckling

Det viktiga är att vi har en kontinuerlig debatt om och mänsklig kontroll över utvecklingen, att inte låta en kontrollstat hämma utvecklingen, men samtidigt inte låta den fria marknaden gira bort från humanismen. Vi har också mycket arbete framför oss när det gäller IT-säkerhet, särskilt inom vården där känsliga personuppgifter om människors hälsa hanteras. Utvecklingen idag är mycket lovande och väldigt spännande och Region Östergötland ligger i framkant på många sätt genom flera strategiska satsningar under mandatperioden, men behöver en stabil, sund socialliberal värdegrund, där den enskilda individen aldrig glöms bort, där entusiasmen inte skapar ett IT-utanförskap för de svagaste och där vi tillsammans med Östergötlands kommuner, företag och universitetet fortsätter ta ledartröjan!

 

Evalill Nilsson,
Liberalerna, Region Östergötland