• En trappa ner har Dystopi placerats. Foto: Max Elofsson
  • Martin Sundberg visar med sin expertis om vardera verk. Foto: Max Elofsson
  • Grafisk konst är det som i huvudsak fyller utställningen. Foto: Max Elofsson
  • Martin Sundberg berättar om djupgående om verken. Foto: Max Elofsson

Dystopisk stämning på Konstmuseet

Från och med den 29 oktober visas utställningen Dystopi på Norrköpings Konstmuseum. Här ger museets konstintendent Martin Sundberg en fördjupad inblick i verken som tillhör Dystopi.

Under våren köptes det in några verk som Martin Sundberg gärna ville ha med i utställningen. Men för övrigt så är det enbart konstverk som är hämtade från Norrköpings Konstmuseums samling. En röd tråd som löper genom utställningen är kriget, en annan den apokalyptiska, olika variationer på det dystopiska temat.

En anledning till att utställningen kom till var för att fira 70-årsjubileet av byggnaden som museet håller till i. 1946 när det byggdes är därmed utgångsåret för utställningen Dystopi och i stället för att se framåt så vänds blickarna bakåt i tiden.

– Verken som vi har valt ut har skapats i skuggan av Andra världskriget, aktuellt 1946 i och med att fred slöts på våren 1945, säger Martin Sundberg.

Krigsmotiv

Sommaren 1945 släpptes atombomberna över Hiroshima och Nagasaki och provsprängningar skedde året därpå. Så det låg i tiden att skapa denna typ av konstverk i mitten av 1940-talet.

Bland konstverken finns det framför allt grafik med krigsmotiv. Konstnärerna som står bakom verken är bland andra Albrecht Dürers, Jacques Callot och Francisco de Goya.

Till Dystopi hör också ett filmprogram som visas på Cnema. Där visas filmen Den Store Diktatorn av Charlie Chaplin den 25 januari 2017. Två tillfällen har redan varit, så i slutet av januari är sista chansen att se film i samband med utställningen.

Kreativ potential

Martin Sundberg har jobbat på Konstmuseet i ett och ett halvt år och säger sig just börjat lära känna samlingen. Grafiken omfattar över 18 000 blad och än så länge har han bara skrapat på ytan och han säger att om utställningen hade gjorts om tio år så hade den förmodligen sett helt annorlunda ut.

– Det är ju dessvärre en väldigt aktuell utställning eftersom det är så mycket katastrofalt som händer i dag, säger han.

Martin Sundberg berättar även om den kreativa potentialen i att betrakta andras lidande i krigsskildringar och hur det gestaltas av konstnärerna. Att det är viktigt att betrakta konsten, fundera på den och inte bara tänka att det är deprimerande.

Utställningen står kvar på Norrköpings Konstmuseum till och med den 5 februari 2017.