• I Norrköping får man betala lite mera för maten. OBS - kassen på bilden innehåller inte de varor som är med i undersökningen. Foto: Stefan Hedström

Dyrare matkasse i Norrköping

I PRO:s stora prisundersökning från oktober i år undersöktes samma varukorg som 1997. En jämförelse mellan 1997 och 2013 visar att kostnaden för varukorgen har sjunkit. Billigaste varukorgarna fanns på Gotland, i Södra Älvsborg och Blekinge. I Östergötland är den dock lite dyrare.

Det är viktigt att hålla koll på matpriserna och då särskilt för pensionärer som kan ha en ansträngd ekonomi. Pensionerna har inte utvecklats i samma takt som lönerna till följd av bromsen i pensionssystemet och den orättvisa skatten på pension. För PRO är pensionärernas ekonomi en central fråga. Årets prisundersökning visar en bild av prisläget i landet den 17 oktober 2013. Totalt undersöktes 966 butiker i hela landet.

Östergötland lite dyrare

Vid tidigare års prisundersökningar har Östergötland tillhört de län som varit bland de dyraste. I årets undersökning ligger små och mindre butiker i mitten på 913 kr att jämföras med Gotland på 845 kr som har lägsta genomsnittliga pris och Norrbotten 947 kr som har högsta pris. Bland stormarknader ligger Östergötland på 7:e plats från slutet bland de dyraste.Om man jämför prisskillnaden i Östergötland mellan små och mindre butiker mot stormarknader så är stormarknaderna endast 45 kr billigare. Prisskillnaden mellan den butik i länet som har läst respektive högst pris är 214 kr, och motsvarande.

34 livsmedel i kassen

Varukorgen består av 34 livsmedel och kostar i snitt 896,80 kronor. 1997 års varukorg kostade 808,37 kronor och omräknat till dagens penningvärde är det 978,80 kr. Snittpriset på varukorgen har därmed minskat med 82 kronor sedan 1997. I redovisningen har man delat upp butikerna i stora och små butiker för att göra redovisningen mer rättvis.