• I Norrköping sticker prisbelönade Katscha ut. Ett nybyggnadsprojekt med 30 bostadsrättslägenheter mitt i strömmen. Foto: Kajsa Nilsson
  • Innergårdar för gemenskap. Här i ett hus för studenter i Vallastaden. Foto: Göran Billeson
  • Fem sex hus och en gemensam lekpark i Vallastaden. Foto: Göran Billeson

Drömmen om boendet

Individen och gemenskapen

En ny form av individualism präglar stora delar av arkitekturen och städernas framväxande bostadsområden i dag. En vandring i ett absolut favoritområde i Norrköping, Industrilandskapet längs med strömmen, ger vid handen hur man på ett pietetsfullt sätt kan bygga funktionellt och snyggt i ett äldre industriområde.

Om man knallar vidare in mot stadskärnan dyker det även upp exempel på hur förtätningsbebyggelse kan se ut i den moderna staden.

Oavsett om det är kontor eller bostäder som byggs i centrum har arkitekter, byggherrar och nya tekniska lösningar omformat gamla kvarter till spännande miljöer de senaste åren.

Miljonprogrammets dagar

Visst det ser lite trångt ut ibland lite här och var. Men för de som flyttar in till cityområden vare sig det är hyresrätt eller bostadsrätt är det ett medvetet val att bo tätt ihop. Det byggs överallt i Norrköping mer än 1 200 nya lägenheter håller på att färdigställas. Det finns risker inbäddade i den höga byggtakten med alla dess krav.

Lärdomar från Miljonprogrammets dagar och en känsla för att bevara stadens identitet parat med den nya individualismen kan skapa en fantastisk kvalitet i stadsrummet och i det nya boendet i Norrköping.

Från C-läge till?

Vallastaden i Linköping kan ses som en testbädd för den nya individualismen förkroppsligad i stadsdelens planlösningar, byggnader och kreativitet. I området varvas olika upplåtelseformer på väldigt små tomter och med ett flertal spännande och gemensamma "projekt".

I tider när politiker pratar om att bygga bort bostadsbristen med ett modernt miljonprogram är Vallastaden en tankeväckande provkarta på hur man kan bygga småskaligt och innovativt trots bostadsmarknadens stenhårda ekonomiska villkor.

Vallastaden och dess bo- och samhällsexpo ligger på, en tidigare ointressant och oexploaterad, mark mellan stadskärnan och Campusområdet. I rekordfart har 40 byggherrar byggt drygt 1 000 bostäder bestående av 250 hyresrätter, ett par hundra studentlägenheter, ungefär 500 bostadsrätter och äganderätter samt ett femtiotal villor och radhus.

Det halvvilda individuella anslaget i Vallastaden gestaltas inte enbart av de charmiga huskropparna som fått "växa fritt" i färger och former. Även interiört finns det goda exempel på hur individuella behov tillåt styra bostadens utseende. Stångåstadens visningslägenhet, "Drömlägenheten" är extremen i sammanhanget.

Vallastaden löser inte städernas problem med segregation eller drömmen om ett eget boende som framförallt många ungdomar har. Trots att tomtpriserna på den gamla jordbruksmarken inte är kommunens dyrast har priserna på hyresrätter, villor och bostadsrätter stuckit iväg långt ifrån vad de flesta ungdomar och barnfamiljer klara av idag. Men området har en del andra kvaliteter som skulle kunna spridas till ett bostadsbyggande som inte blir lika dyrt.