Drogfokus på de Geer

Just nu pågår den nationella konferensen Drogfokus på Louis de Geer i Norrköping. 1 100 personer samlas för att förmedla kunskap om alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor.

Det är andra gången som konferensen arrangeras i Norrköping och i år består den av 34 seminarier med totalt 73 föreläsare från sju länder. Som arrangör står elva myndigheter och verksamheter från olika delar av Sverige.