• Anne Revland lyfter gärna fram de företag som vågar satsa i Norrköping, trots varsel och uppsägningar. Foto: Kajsa Nilsson

Direktör med framtidstro

Anne Revland har rötter i både Sverige och Estland men är född i London. Idag äger hon hus i både Norrköping, Skåne och Ukraina – det sistnämnda beskriver hon som en synnerligen tveksam investering med tanke på det oroliga läget som råder i landet.

Entreprenör men inte företagare

Anne Revland har själv aldrig varit företagare men hon brinner för entreprenörskap och har alltid haft ett driv att utveckla och förverkliga idéer. Maken Jan Revland däremot driver eget som sjukgymnast i Finspång, och det faller sig naturligt att det pratas en hel del om entreprenörskap hemma i bostaden.

– Jag är nog egentligen mer entreprenör än vad min man är, trots att det är han som driver företag, säger hon och skrattar.

Det var under karriären som personalvetare som intresset för företagsaffärer växte fram. I arbetet med frågor rörande företags kompetensutveckling såg Anne tydligt relationen mellan kunniga och engagerade medarbetare och framgångsrika företag.

– För mig är det viktigt att medarbetare trivs på jobbet, att de blir sedda och att de känner sig viktiga. Det skapar engagemang och framåtanda hos medarbetarna vilket i längden belönar affärsverksamheten.

Hon påpekar också att företag måste satsa på riktade kompetenser.

– Det behövs för att företag ska kunna möta nya marknader. Vill man till exempel etablera sig i andra delar av världen är språk- och kulturkompetens viktiga delar.

En roll som har vuxit

Det är möten med företag som Anne Revland tycker är roligast och mest givande i sin roll som näringslivsdirektör. Tillsammans med sina medarbetare har hon dagligen kontakt med företag som både vill etablera sig och som vill satsa ytterligare.

Utöver företagskontakter ansvar hon också för ett kontor med nio medarbetare.

– Vi var fem personer när jag började jobba på näringslivskontoret och sedan dess har vi fördubblat antalet anställda, mycket tack vare att näringslivsfrågorna har fått mer uppmärksamhet på sistone.

Hon menar att de stora varsel som Norrköping har drabbats av på sistone i kombination med dalande resultat i olika företagsrankingar trots allt har fört något gott med sig. Erfarenheterna har vänts till något positivt och att det har bidragit till ett ökat fokus på just näringslivsfrågor.

– Äntligen har näringslivsfrågorna lyfts fram på allvar! Vi har fått mer resurser och vår verksamhet har fått uppmärksamhet på ett helt annat sätt än tidigare.

Satsningarna har redan gett resultat. Näringslivsdirektören vill lyfta fram några företag som väljer Norrköping som rätt läge för tillväxt och utveckling.

– Jag blir stolt och glad när jag tänker på både etablerade och nya företag som satsar på att växa i Norrköping. Magnentus building, Platinum Cars och Rustas nya centrallager är exempel på satsningar som har bidragit till ett kaxigare Norrköping.

Ostlänken i fokus

Just nu ägnas mycket tid till Ostlänkenprojektet och stadsutvecklingen som följer. Ett stort projekt och en enorm investering där näringslivskontoret har en liten men viktig roll, alltid med företagandet i fokus.

– Vår roll är att bidra med ett näringslivsperspektiv. Att visa på Norrköpings storhet och möjligheter och på så vis locka investerare. Vi försöker lyfta bilden av ett bubblande Norrköping full av kreativitet och framåtanda och att staden under en tid har skiftat fokus från att ha varit en arbetarstad till att ha blivit en kunskapsstad, säger hon.

Det nya Norrköping

Mycket har hänt i den gamla industristaden. I och med att befolkningsmängden ökar har också bostadsbyggandet ökat i snabb takt. I dag blomstrar Industrilandskapet där allt från kultur och nöje till kunskap och framgångsrika företag samsas.

– Jag tycker att Norrköping har alla ingredienser för att kunna bli en riktig framgångssaga, men det är inte alltid vi Norrköpingsbor ser stadens potential. Folk utifrån tycker att Norrköping är en spännande och fin stad, med en bra blandning av intressanta företag och vackra stadsmiljöer. Jag hoppas att vi alla som bor och verkar i Norrköping inser att det är en oslipad diamant vi sitter på, och att vi alla kan känna samma stolthet som jag gör. Tillsammans kan vi uträtta storverk!, avslutar hon.