• Pär Eriksson från Pema och Anders Norbrant från Comunit. Foto: Kajsa Nilsson
  • Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist. Foto:Kajsa Nilsson
  • Flera hundra personer från Norrköpings näringsliv träffades. Foto: Kajsa Nilsson
  • I kaffepausen fanns chans att mingla. Foto: Kajsa Nilsson

Dialog med näringslivet

Som en uppföljning på näringslivsmötet i Kolmårdens djurpark i höstas träffades företag, politiker och kommunen i Värmekyrkan under förra veckan.

Ett par hundra personer tog sig till den halvdagslånga träffen för att främja dialog inom näringslivet i kommunen. Föreläsning, samtal och workshop fyllde eftermiddagen.

Bland besökarna fanns Anders Norbrant från Comunit.

– Jag är här för att jag vill lyssna på hur kommunen ser på vår näringslivspolitik i stan och vad man tänker sig vilja ge oss för spelplan. Men även hur vi kan samarbeta, säger han och tillägger att kommunikationen mellan kommun och näringsliv har utvecklingspotential.

Går att påverka

Pär Eriksson från Pema ser också fördelar och möjligheter med en utvecklad dialog mellan kommunen och näringslivet.

– Att vara här är att ta ansvar. När kommunen sträcker ut handen är det viktigt att vi tar den. Alla vi som driver företag i Norrköping har ett ansvar. Man ska inte tro annat än att det går att påverka, säger Pär Eriksson.

Mycket positivt

I Norrköping finns omkring 9 000 företag med 11 749 arbetsställen och trots att kommunen under den senaste tiden drabbats av stora varsel och nedläggningar menar kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist att fokus också måste riktas mot framgångsrika företag.

– Vi måste se de bekymmer vi har i Norrköping men vi får inte stirra så mycket på dem att vi missar det som utvecklas positivt. Det har flera sagt här idag, att vi inte ska glömma företag som det går bra för och som anställer och vill utvecklas. Vi måste förstärka det som är livskraftigt, säger han.