• Foto: Scanpix

Dialog för tryggare stad

Polisen och Norrköpings kommun för just nu en öppen dialog med kommuninvånarna på olika platser runt om i kommunen. Syftet är att skapa ett tryggare Norrköping.

Vid fyra tillfällen möter representanter från polisen och Norrköpings kommun invånarna på offentliga platser för att samla in åsikter, tankar och idéer, samt svara på frågor. Medborgarnas synpunkter är en del av det långsiktiga brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen.

Fyra platser

Det första tillfället ägde rum vid Ingelsta shopping i mitten av september och sedan dess har man mött invånarna i Åby centrum och klockaretorpets centrum. Den 4 oktober besöker man Mirum galleria.

Underlag

Medborgardialogerna syftar till att ge underlag till det medborgarlöfte och den handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som ska ske under nästkommande år.