• Om Eurocommercial får som de vill kommer de bygga ut Ingelsta Shopping med plats för 20 nya butiker. Foto: Anders Magnusson Karlsson

Det kan bli mer shopping i Ingelsta

Eurocommercial som äger shoppingscentret Ingelsta Shopping vill bygga ut sin fastighet. De lämnade in en ansökan om ändras detaljplan i maj. Nu får Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda frågan.
Man kommer bland annat utreda trafik och luftkvalitet i det aktuella området.
– Vi har också sagt att det är viktigt att titta på hur olika typer av handel påverkar varandra, till exempel hur extern handel påverkar innerstadshandel och andra typer av externhandel, säger Kikki Liljeblad, ordförande i Stadsplaneringsnämnden. Hon nämner att programmet påbörjas 2016 och att de räknar med antagande under 2019. Med andra ord en lång process innan det kan byggas något.

20 butiker


Eurocommercial vill göra en omfattande utbyggnad av shoppingcentret och förbättra områdets infrastruktur för gång-, cykel och biltrafik. Sammantaget handlar det om öka handelsytan från 25 000 kvadratmeter till 34 500 kvadratmeter.
– Fastighetsägaren känner att det är tid nu, många intressenter vill in i shoppingcentret. Det finns förutsättning för att bygga ut för 20 nya butiker till de 52 butiker vi har i dag, säger Kenneth Malmberg, centrumchef.