Det grova våldet

Allt för ofta hörs knallar från handeldvapen ute i Sveriges förorter. Allt för ofta skördar det grova våldet sina offer, både oskyldiga och inblandade drabbas.

Norrköping har sin beskärda del av det grova och besinningslösa våldet och i förhållande till folkmängd har man en alldeles för stor andel för att det ska kännas tryggt för kommuninvånarna.

Bot mot buset

 I fokus nu ligger det organiserade våldet från före detta MC-burna, medelålders män som är medlemmar i organisationer som är handelsresande i våld. En begränsad grupp gängmedlemmar sprider skräck genom att bekämpa varandra och syssla med illegala droger.

Fokus är inte det våld som folk vanligtvis kopplar ihop med etniska förtecken även om Hells Angels är från USA, Bandidos är från Danmark och Outlaws tror tydligen själva, av namnet att döma,  att de är av anglosaxiskt ursprung. Att ”skugga” och lagföra detta fåtal gangsters vore en välgärning för att slippa en del pang på gatorna. När ett rättegångsvittne blir mördad på öppen gata är måttet rågat.

Det dolda våldet

Visserligen går det inte blunda för att det finns kulturskillnader i våldsanvändningen men vi får inte glömma att oerhört många grova våldsbrott begås i vår svenska hem. En stor del av våldet begås av vuxna mot barn och utförs av  män mot kvinnor. Dessa gärningar kallas i polisens register för ”Våld i nära relation” och det värsta är att ingen vet hur stort mörkertal vi har i dag i Sverige.

Det ena brottet rättfärdigar naturligtvis inte det andra brottet men frågan blir svårare när samhället kommer till prioriteringar från polis, rättsvårdande myndigheter och det så kallade civilsamhället.