• Dennis Magnusson driver sin egen verksamhet som han öppnade för ungefär ett halvår sedan. Numera har han etablerat sig i Norrköping. Foto: Max Elofsson

Dennis öppnade egen terapimottagning

För ungefär ett halvår sedan startade Dennis Magnusson sin egen samtalsterapiverksamhet i Norrköping. Under den första tiden har mycket tid gått åt till att bygga upp företaget och numera har han allt fler klienter som han hjälper.

Ursprungligen kommer han ifrån Småland men flyttade till Norrköping för att studera till socionom. Sedan dess har Dennis Magnusson jobbat med barn och ungdomar på behandlingshem bland annat. Dennis blev mer intresserad av psykoterapi och bestämde sig för att vidareutbilda sig till KBT-terapeut.

Mot samma mål

Så småningom började han jobba inom psykiatrin och bestämde sig till slut för att starta sin alldeles egna verksamhet som KBT-terapeut. Det står för kognitiv beteendeterapi och innebär att han hjälper personer som vill förändra sitt beteende och tankemönster. Vanliga diagnoser kan vara depression, sömnproblem och ångest.

– Alla som jobbar med terapi tycker jag behöver en handledare så att man får guidning och vägledning där man själv anser behöva det, säger Dennis Magnusson.

Själv har han en handledare i Nyköping där Dennis jobbade tidigare på en klinik.

Anledningen till att han ville starta sin egen KBT-terapiverksamhet var för att han vill jobba på djupet med att hjälpa patienten förändra destruktiva tanke- och beteendemönster där patienten till slut blir sin egen terapeut. Dessutom att ha en större frihet inom yrket var också en anledning.

– Det viktigaste i terapin är att patienten och terapeuten jobbar tillsammans mot samma mål. Jag jobbar mycket med att sätta upp konkreta mål så det blir tydligt vart vi vill komma, säger han.

Andningen är nyckeln

I vissa fall kan det räcka med några samtal, men i andra fall kan det krävas många flera samtal för att få till någon förändring. Dennis jobbar pedagogiskt för att skapa speciella hemuppgifter som patienten får med sig. Det kan vara exempelvis mindfulness eller att ta promenader för att hjälpa och bryta mönstret.

– Allting börjar med andningen. Att bli fri från sin ångest och för att bli av med den så handlar det om att stå ut med ångesten. Det är först då som terapin börjar, säger Dennis Magnusson och fortsätter:

– Det är väldigt utmanande och roligt jobb som samtalsterapeut. Jag lär mig hela tiden nya saker, säger han.