• Finansministern Magdalena Andersson medverkade på en framtidskonferens i Norrköping. Lars Stjernkvist fick lugnade besked om att den svenska modellen ska utvecklas. Foto: Tommy Pettersson
  • Ulf Arumskog kan fortsätta att arbeta med med Ostlänken. Foto: Tommy Pettersson
  • Finansministern medverkade på en framtidskonferens i Norrköping. Foto: Tommy Pettersson

Den svenska modellen ska utvecklas

Den 20 september presenterades den nådiga luntan av finansminister Magdalena Andersson och som vanligt togs den emot med både ris och ros.

Dagarna innan hade Magdalena hunnit med och talat på en framtidskonferens i Norrköping som arrangerades av socialdemokraterna.

Lever den svenska modellen?

Statens budgetproposition berör hela samhället och människors möjlighet att utvecklas och leva gott i skolan, barnomsorgen, äldreomsorgen, i företag samt i alla andra miljöer där vi är beroende av varandra. Budgeten gav fortsatt positiva besked för Norrköping gällande Ostlänken.

Finansministern avslöjade inte några hemligheter i sitt inledningsanförande på konferensen men hennes tal andades en obruten optimism inför framtiden.

– Den svenska modellen har stått sig oerhört väl i takt med den globala utvecklingen och internationaliseringen. Modellen kombinerar en hög tillväxt med jämn inkomstfördelning och ett sammanhållet samhälle samt en utvecklad jämlikhet. Vi blir allt mer en förebild hos andra länder och hos ekonomer i OECD bland annat, säger Magdalena Andersson kommenterar vidare.

– Men vi måste fortsätta att utveckla modellen utifrån våra aktuella förutsättningar. Vi jobbar mycket med att värna och förbättra välfärden hos en kraftigt växande befolkning.

Ingen omedelbar anledning till oro

På frågan om vilken satsning man gör på infrastrukturen svarade Magdalena Andersson klart och tydligt vilket gladde östgötasossarna på framtidskonferensen.

– Vi har tidigare berättat om att vi höjer järnvägsunderhåll rejält och satsar på några mindre investeringar i närtid. Ostlänken ligger i plan och den ska byggas, menar Finansministern.

Kommunstyrelsens ordförande i Norrköping Lars Stjernkvist är inte särskilt orolig för att regeringen ska glömma bort Ostlänken i den komman infrastrukturpropositionen.

– Vi känner oss väldigt trygga när det gäller bygget av Ostlänken mellan Järna och Linköping. Just nu jobbar vi med utgångspunkten att byggstart ska ske i augusti 2017 i och med att vi börjar med Kardonbanan och flytten av Ostbangården som är delar av Ostlänken.

Ostlänken nämns i budgeten

Budgeten gav alltså fortsatt positiva besked för Norrköping gällande Ostlänken och regeringen skriver att nya stambanor skulle stärka järnvägens konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för arbetspendling. Ostlänken nämns i budgeten där finansieringen och planeringen med den dubbelspåriga järnvägen fortsätter som planerat.

Ulf Arumskog utvecklingschef och samordnare för kommunens arbete med Ostlänken var inte med på konferensen i DeGeer men han blev nöjd när han läste budgetförslaget under tisdagen.

– Vi ser att staten fortsatt prioriterar arbetet med Ostlänken. Det gör att vi känner oss trygga och att vi tillsammans med Trafikverket kan jobba vidare i oförändrad takt, med ambitionen om att börja bygga år 2017, säger Ulf Arumskog, utvecklingschef och samordnare för kommunens arbete med Ostlänken.