Den nya kommunpolitiken

En fråga som länge har varit omtvistad är den hur kommunpolitiken kan påverka den privata marknaden. Har våra lokala parlament egentligen något direkt inflytande på företagens lokaliseringsplaner eller hur de etablerade företagen i kommunen utvecklas?

Kommunen ska säkra "basresurserna" för att samhället ska fungera det gäller att tillgodose behoven för både juridiska medborgare (företag) såväl som för enskilda fysiska personer.

Utmaningar

Tillgång till kompetent arbetskraft, fungerande infrastrukturen, utbyggd service och välfärd  samt en pålitlig och begriplig kommunal beslutsstruktur är några av de förutsättningar som måste finnas på plats för att människor och företag ska trivas.

Nästan alla kurvor och siffror ser ut att gå åt rätt håll idag i Norrköping. Det visar bland annat kreditupplysningsföretaget Syna´s val av pristagare för sitt "Bästa Tillväxt" i varje län till den kommun som under året haft bäst tillväxt bland företagen. I Östergötland var det Norrköpings kommun som har haft den bästa tillväxten. Utmärkelsen går till den kommun som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning eller går med vinst. 

Balans i samhällsekonomin

Med en privat tillväxt följer intäkter till den offentliga sektorn vilket gör att man kan få tillräckligt med resurser för att anta svåra utmaningar och lösa sociala problem på ett tillfredsställande sätt. En balanserad kommunal ekonomi är viktigt för  hur man kan klara sina offentliga åtagande men det är också viktigt med vilken kontinuitet och pålitlighet som de demokratiska institutionerna regerar.

Norrköping har den här mandatperioden en minst sagt blocköverskridande Kvartett som styr tillsammans och det har ännu inte uppstått några öppna ideologisk dispyter. Blockpolitiken verkar vara helt passé i länets näst största stad.