Delfiner ska räddas från drunkning

Nu ska personal från Kolmården åka till till Brasilien för att medverka till att rädda delfiner från drunkning i Sydamerika. Mats Amundin, senior zoologisk rådgivare och mångårig forskningschef på Kolmården har bjudits in till Brasilien för att försöka lösa den kritiska situationen för franciscanadelfinen, den mest hotade valen längs Sydamerikas kuster.
Att experthjälpen hämtas från Sverige är ingen slump. Kolmården har under Mats ledning drivit det EU-finansierade forskningsprojektet SAMBAH som med hjälp av hundratals ljuddetektorer i Östersjön lyckats räkna de skygga och svårobserverade tumlarna och hitta deras känsliga kalvningsområden. Projektets goda resultat har inte bara inneburit att tumlarnas viktiga områden kan skyddas - Mats kunskaper efterfrågas nu alltså i andra delar av världen.

Ljudskrämmor


Alarmerande rapporter från hela världen tyder på att allt flera delfinarter är på äg mot utrotning. I många fall beror det på människans olika verksamheter i havet, och ett av de allvarligaste hoten utgör nätfisket. Flera hundra franciscanadelfiner drunknar varje år i fiskenät längs Sydamerikas kuster där arten numera räknas som den mest hotade av alla valar.
Nu åker Kolmårdens forskare till Brasilien för att avvärja hoten genom nyutvecklad teknik och med erfarenheter från Kolmårdens delfinarium. Med ljudskrämmor som fästs i fiskenäten är Kolmårdens förhoppning att hålla delfinerna borta från faran och rädda dem från utrotning.
– Tack vare kunskaper från Kolmårdens delfinarium och med erfarenheter från projekt SAMBAH kan vi vara med och skydda franciscanadelfinen i Sydamerika som står inför liknade hot som vår svenska tumlare, säger Mats Amundin.

Forskning sedan 1970 -talet

Mats Amundin har bedrivit forskning kring tumlarnas och delfinernas kommunikation och ekolod sedan 1970-talet. Tack vare möjligheterna att i delfinariet på nära håll och i detalj studera och analysera delfinernas beteende och ljud besitter Mats stor kunskap som visat sig komma till användning för att skydda vilda tumlare och delfiner.
Mats har redan varit på plats i Brasilien och utfört de första testerna. Samma ljuddetektorer som fångade upp tumlarnas ljud i Östersjön används nu för att hitta och räkna franciscanadelfinerna, samt undersöka deras reaktioner på en nyutvecklad ljudskrämma - en s.k. pinger. Tanken är att ljudskrämmorna ska fästas i näten och att ljudet, som delfinerna uppfattar som fara, skall hålla dem borta. Tidiga testresultat tyder på att tekniken fungerar och nu hoppas Mats och det brasilianska teamet i Baia Babitonga att man drastiskt ska kunna minska antalet franciscanadelfiner som drunknar i näten.
– Med hjälp av en ny pinger som Kolmården medverkat till att utveckla hoppas vi kunna hålla delfinerna borta från de farliga näten och därmed rädda dem från en plågsam drunkningsdöd, säger Mats Amundin.
Pingern har utvecklats i England enligt Kolmårdens specifikationer och i samarbete med SLU Aqua i Lysekil och Havsmyndigheten i Göteborg.