• FW Fastigheter vill bygga ett tvåvåningshus med kommersiell verksamhet och eventuellt bostäder på torget. Foto: Wladimir Loyola

De vill bygga i Eneby centrum

Just nu behandlar stadsbyggnadskontoret möjligheten att utveckla Eneby centrum och bygga en fastighet på det 500 kvadratmeter stora torget. Det är familjeföretaget FW Fastigheter som äger marken.

– Vi har ansökt om möjligheten att göra något på torget. Ytan som vi vill bygga ett nytt hus på är bakom pizzerian, in mot torget har de bara vägg. Vi vill utöka antalet butiker och skapa ett trevligare torg, säger Mikael Wiering på FW Fastigheter.

Tanken är att man ska bygga ett fristående hus i två våningar på 100 kvadratmeter som kan inrymma kommersiell verksamhet på bottenvåningen och eventuellt bostäder på övervåningen.

– Det är alltid svårt att ha kommersiell verksamhet på övre plan i ett sådant centrum. Därför har vi och kommunen en gemensam idé om bostäder, säger han.

Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för fastigheten.