• Jan Jörnmark är en av fotograferna som tilldelats Dokumentärfotopriset. Foto: Anders Kling
  • Verket "Värmland" är ett exempel på hur Jan Jörnmark fångar miljöer. Foto: Jan Jörnmark

De prisas för dokumentärt foto

Sedan 2001 har Arbetets museum i Norrköping delat ut Dokumentärfotopriset för att stödja dokumentärfotografi och uppmärksamma samtidsdokumentation. I förra veckan utsågs årets tre vinnare.

Arbetets museum beskriver sin verksamhet som en nyskapande mötesplats för samtal om människors arbete, liv och villkor. I olika utställningar som museet producerar vill de skildra vår samtid och spegla vår omvärld och bidra till den aktuella samhällsdebatten.

Tre vinnande fotografer

Senast tilldelades tre vinnare 20 000 kronor vardera i det årliga Dokumentärfotopriset, och vinnarna var Ulf Lundin för sin konstnärliga förmåga att skildra dagens arbetsliv och vardagsliv, Jan Jörnmark för sina miljöbilder som fångar den tid som har flytt, och Märta Thisner som fångar ungdomen i sina bilder. Vinnarna utsågs av en jury bestående av representanter från Arbetets museum, KF, LO, TCO, ABF, Sensus och Dagens Arbete.

Olika kriterier

Fotograferna som tilldelas priset har visat ett socialt engagemang som med sina bilder har både på ett formmässigt och ämnesmässigt utvecklats. I stipendiet ingår andra kriterier där pristagarna har bidragit med inspiration till andra fotografer och samtidigt agerat opinionsbildande i sin publicering av sitt arbete.