• Nodira Aminova och Asima Skopo på Byrån mot diskriminering i Östergötland diskuterar nästa åtgärd för att motverka diskrimineringen i samhället. Foto: Leif Larsson

De kämpar mot diskriminering

Byrån mot diskriminering i Östergötland har funnits i sin nuvarande form sedan 2004. – Hela tiden kommer nya fall av diskriminering men vi kämpar emot det. Förhoppningsvis minskar det framöver, påpekar administratören Asima Skopo.

Verksamheten har kontor i Norrköping med sex anställda och är religiöst och politiskt obunden. Man finansieras till största delen av staten, för närvarande får de 14 byråerna i Sverige dela på elva miljoner kronor.

Tidningen har träffat Asima Skopo och projektledaren Nodira Aminova som reder ut begreppen. Diskriminering är när personer särbehandlas felaktigt på grund av etnicitet, religionstillhörighet, funktionsnedsättning, kön, ålder, sexuell läggning och könsöverskridande identitet och uttryck.

När en person anser sig ha blivit diskriminerad så kan en anmälan lämnas till en jurist på byrån. Först kontrolleras vad anmälaren vill, ha en ursäkt eller skadestånd. Ibland kan kravet vara att den som anmälts vidtar åtgärder så att diskrimineringen inte kan hända igen. Sedan kontaktar juristen den som blivit anmäld, exempelvis ett företag.

– Vi försöker lösa det lokalt och ser om det går att medla mellan parterna. Om inte så kan det anmälas till diskrimineringsombudsmannen och gå till domstol. Anmälaren väljer om ärendet ska gå vidare. Varje år får vi in omkring 100 anmälningar. De flesta ärenden löses lokalt, berättar Asima Skopo.

Flera projekt

Byrån arbetar även förebyggande mot diskriminering. Man föreläser i skolor och hos föreningar och anordnar även paneldiskussioner som den 8 mars med politiker inbjudna.

– Då diskuterades makt och inflytande hos kvinnor med utländsk bakgrund. Vi berättade om vad vi gör och påpekade att vi gärna vill ha en diskrimineringsombudsman på kommunal nivå, redogör Nodira Aminova.

Ett annat sätt som byrån utövar är opinonsbildning i projekt. Det första handlade om islamofobi. Ett annat kallas Vi avgör framtiden som syftar till att få kvinnor med utländsk bakgrund in i föreningslivet.

– 20 kvinnor deltar och utbildas i mänskliga rättigheter, diskriminering och härskartekniker. Tanken är att de ska lära sig hur de kan få makt och inflytande i en förening, berättar Nodira Aminova.

Elever involveras

Ett annat projekt, kallat Re-agera, involverar elever på gymnasiet.

– Tanken är att de ska delta kampen mot rasism och diskriminering på nätet. De skapar filmer på 2-5 minuter som handlar om det och som sprids på Youtube och Facebook, upplyser Nodira Aminova.

Ett annat inslag i kampen är arrangemanget Dagen mot diskriminering. Den äger rum på hösten.

– Vi tar upp ett aktuellt ämne och samarbetar med många aktörer. Det är många aktiviteter som till exempel föreläsningar, paneldiskussioner och filmvisningar. Vi har haft det i Norrköping sedan 2005 och i Linköping förra året. Nu ska vi även ha dagen i Motala, klargör Asima Skopo.