• Lars Bergkvist och Birgitta Söderholm. Foto: Emma Garzon

De hyr ut lärare

I dessa tider med lärarbrist är ett alternativ att hyra lärare. Addkomp hyr ut lärare till skolor i Östergötland och Sörmland som kan vara på plats så fort som ett dygn efter förfrågan.

2008 startade Lars Bergkvist Ltb Kompetens med affärsidén att återanvända människor som har gått i pension. Han började med att hyra ut sig själv som lärare och insåg snabbt att fokus skulle ligga på att hyra ut just pensionerade lärare.

– 65 är ingen ålder i dag, många orkar jobba längre. Fördelen med pensionärer är att de inte behöver någon inskolning och är säkra i sin roll som lärare, säger vd:n Lars Bergkvist.

77 lärare till alla ämnen

För två år sedan föddes det Norrköpingsbaserade dotterbolaget Addkomp. I dag har företaget 77 lärare att hyra ut till grund- och gymnasieskolor, både friskolor och kommunala skolor.

– I dag är det tyvärr svårt att hitta nya lärare på grund av lärarbristen, säger Lars Bergkvist.

Pensionärer tillhör fortfarande den största gruppen men det blir allt fler studenter. Det finns lärare till alla ämnen som kan jobba allt från några lektioner till heltid under flera månader.

– Vi har fått mestadels positiv respons från skolorna. Vi följer alltid upp vad skolorna tycker om lärarna, och om de inte är nöjda garanterar vi att tillsätta en ny lärare, säger Birgitta Söderholm, HR-ansvarig tillika certifierad rekryterare.

Förutom att Addkomp hyr ut lärare hjälper Birgitta Söderholm skolor att rekrytera. Förra året rekryterade hon ett antal lärare till skolorna och ett antal tjänstemän till företag inom alla branscher.

"Rekrytera mera"

Addkomp hyr dessutom ut personal till företag och arrangerar seminarier för kompetensutveckling på företag och i organisationer. Den 31 mars trädde nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft, som kan bli viktiga för att motverka jobbstress. I samband med det kommer Addkomp anordna kurser om ämnet under försommaren och hösten som riktar in sig på privata företag i Norrköping och Linköping. Om företagen är med i Afa Försäkring får de tillbaka hela kursavgiften. Addkomps övriga framtida planer är glasklara:

– Rekrytera mera och hyra ut flera, säger Lars Bergkvist och skrattar.