• Foto: Tommy Pettersson

Dags igen för Transportforum

Den 10 – 11 januari är det åter dags för den stora konferensen Transportforum att äga rum på Linköping Konsert- och Kongress. Transportforum, som arrangerades för första gången 1984 av Statens väg-och transportforskningsinstitut (VTI), är idag en av de viktigaste mötesplatserna för Nordens trafikforskare.
Totalt kommer cirka 90 olika sessioner att äga rum under de två dagarna.
Transportforum har dragit fullt hus varje år och även denna gång ser det ut att bli välfyllda läktare och åhörarplatser. Nytt för året är att alla som vill delta måste föranmäla sig då det inte går att anmäla sig på plats. Antalet sessioner har utökats jämfört med tidigare år och bland annat kommer ett högaktuellt ämne rörande EU:s syn på uppkopplad och automatiserad körning att diskuteras.
- Vi har gjort om lite den här gången när det gäller anmälan, så jag vet inte hur det ser ut på bokningsfronten, säger Eva-Mari Löfqvist, pressansvarig på VTI.
– Allt tyder dock på att årets forum kommer att locka lika många som vanligt och finns det inte hotellrum i Linköping, så kommer det att bli övernattning i Norrköping för en del deltagare, säger Eva-Mari Löfqvist.

Fullbokat

Cirka 43 utställare kommer att finnas på plats på Konsert & Kongress under de två dagar som sessionerna pågår. Samtliga utställarplatser blev tidigt fullbokade. Nytt för 2018 års Transportform är tidskriftsutställningen för branschrelevanta tidskrifter. Även den utställningsytan blev snabbt fullbokad. Forumet har med åren blivit ett så stort och omfattande arrangemang, att både Scandic Frimurarehotellet och Länsmuseet får ställa upp med konferenslokaler.

Minister inviger

Invigningstalare blir, precis som tidigare år, landets infrastrukturminister. 2018 heter infrastrukturministern Thomas Eneroth, som efter invigningstalet kommer att finnas tillgänglig för så kallad speed date. Deltagarna har därmed möjlighet att få några minuter enskilt med infrastrukturministern för att ventilera aktuella frågor inom transportsektorn.
Inledningstema Tema för inledningen är tillgänglighet och transporter på landsbygd. Huvudtalare är Po Tidholm, journalist och författare, aktuell med boken "Läget i landet" och ljudreportaget "Järnburen" samt Josefina Syssner, forskare och föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet, aktuell med en studie om krympande kommuner i Sverige och Nederländerna. Titel på Josefinas presentation: Visioner för framtidens landsbygd: var finns de och varför behövs de?
Moderator och sammanhållande för Transportforms diskussioner i Crusellhallen kommer, precis som tidigare år, att vara journalisten, författaren och moderatorn Elisif Elvinsdotter, tidigare SVT. Elisif Elvinsdotter, som har lämnat sin journalistkarriär på SVT, är idag professionell moderator och fick Stora Talarprisets hederspris 2011.