Dagens Industri till Norrköping

När tidningen Dagens Industri nu kommer till Norrköping innebär det att 60 nya jobb skapas.

Bonnier Business Media Sales etablerar sig tillsammans med Universitetsmedia i Norrköping. Företagen har i dag säljverksamhet i Västerås och Eskilstuna, men har expansionsbehov på ytterligare en ort med cirka 60 nyanställningar.

– Vi är oerhört glad och stolta att Dagens Industri valt att etablera sig i Norrköping. DI som varumärke är ett av de största och vi kan inte nog understryka vikten av deras etablering. Vi vill samtidigt tacka Lundbergs som på ett mycket professionellt sätt mött upp och erbjudit perfekta lokaler till dem. Tillsammans med Dagens Industri och Universitetsmedia-gruppen fortsätter vi arbetet att utveckla Norrköping, säger Sofia Svensk, näringslivsutvecklare på Norrköpings kommun.

Logistiken avgörande

Valet föll på Norrköping som har ett starkt logistiskt läge samt redan är etablerad som ort inom kundservice- och försäljningsbranschen.

– Anledningarna till att vi har fastnat för just Norrköping är läget och de goda rekryteringsmöjligheterna, säger Rickard Åsbäcken, etableringsansvarig Bonnier Business Media Sales och Universitetsmedia-gruppen.

Lundberg och kommunen

I samarbete med Norrköpings Kommun har Fastighets AB L E Lundberg hjälpt till i den ambitiösa processen att hitta idealiska lokaler. Fokus för verksamheten är prenumerationsservice, kundservice och annonsförsäljning för Dagens Industris räkning.

– Det har varit ett mycket gott samarbete för att göra etableringen. Norrköpings perfekta läge tillsammans med våra lokaler har matchat hyresgästens önskemål i form av läge, storlek och utformning, säger Fredrik Ljung, kommersiell uthyrare på Lundbergs.