Dagar mot diskriminering

Sedan januari i år innehåller diskrimineringslagen ytterligare en form – bristande tillgänglighet. Under årets Dagarna mot diskriminering diskuteras det kring just temat tillgänglighet.
Arrangemanget anordnas på de fyra orterna Norrköping den 22 oktober, Linköping den 15 oktober, Finspång den 13 oktober och Motala den 8 oktober.
– Den nya formen av diskriminering syftar till att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att det inte görs tillräckliga åtgärder för att personen ska komma i en jämförbar situation som en person utan samma funktionsnedsättning. Vi kommer att 
hålla i föreläsningar, där vår jurist pratar om vad den nya formen innebär. Vi håller också i panelsamtal där vi diskuterar tillgänglighet med bland andra personer från organisationer där man arbetar med tillgänglighet och för personer med funktionsnedsättning, säger Anja Persson, informatör hos Byrån mot diskriminering i Östergötland som står bakom arrangemanget.

Årligt arrangemang


Dagarna mot diskriminering anordnas varje år med syfte att lyfta frågor kring diskriminering samt belysa de rättigheter och skyldigheter som varje individ har.
– Vi är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar ideellt med dessa frågor. Det anordnas föreläsningar om bland annat normer och rasism samt information om lagstiftningen kring diskriminering, förklarar Anja Persson.

Diskriminering mot etnicitet


Den vanligaste formen av diskriminering är enligt byråns jurist, sett utifrån de fall som kommer in, etnicitet. Könsdiskriminering ligger också högt på listan. Därefter kommer diskriminering av personer med funktionsnedsättning varför ett tillägg i lagen kan vara nödvändig.
– Den nya formen i diskrimineringslagen syftar till ökad tillgänglighet. Det här är frågor som berör olika grupper och därför hoppas vi att beslutsfattare, fastighetsansvariga och människor som arbetar med tillgänglighet och för personer med funktionsnedsättning deltar under arrangemanget, säger Anja Persson.