• Noll till 1 000 bostäder på ett år. Mårten Arnberg och Robert Tenselius har gjort en stor insats för bostadsbyggandet i Norrköping. Foto: Kajsa Nilsson

Byggstart för 1 000 bostäder 2014

Byggakuten avslutades i våras och har genererat en stor mängd nya bostadsbyggen i Norrköping. Nyligen har bland annat Lundbergs kvarter Spinnrocken i centrum fått 112 inflyttade hyresgäster och många fler bostäder har genom olika byggherrar börjat byggas under året. Totalt ligger siffran på närmare 1 000 bostäder som börjat byggas eller är garanterade att byggas i år.

Med ökad befolkningsmängd men oförändrat antal bostäder drabbades Norrköping av bostadsbrist och kommunen valde att sätta in akuta insatser för att få igång byggandet igen. Byggakuten föddes och har sedan i december 2012 drivits av socialdemokraten Mårten Arnberg och moderaten Robert Tenselius. Nu är inte situationen akut längre och man har avvecklat Byggakuten.

Det var Mårten Arnberg och Robert Tenselius själva som kom med förslag att Byggakuten skulle avslutar i förhand. Egentligen hade de mandat att arbeta med frågorna till årsskiftet men med anledning av de goda resultaten och det stundande valet valde man att avsluta på förhand. I slutet av augusti avtackades de på kommunfullmäktiges sammanträde och det presenterades i samband med detta att det innan 2014 års slut kommer att ha påbörjats bygge av nästan 1 000 bostäder, någonting som med stor säkerhet inte hade skett utan Byggakutens insats.

Byggherrar positiva

Trots att Byggakuten avslutas tror inte Mårten Arnberg att det finns risk för att situationen ska återgå till tidigare tillstånd med bostadsbrist.

– Norrköping förbyggde sig på 1970-talet och har haft ett överskott av bostäder i framför allt miljonprogramsområden. Med ett överskott av bostäder bygger man inte nytt och det är därför vi hamnade i bostadsbrist. Nu har det kommit igång och när bostadsföretagen ser att det behövs fler bostäder fortsätter de att bygga, säger han.

Mårten Arnberg berättar att byggherrarna varit positiva till Byggakutens arbete och att de fick förtroende för dem, inte minst med tanke på den politiska jämvikten med en socialdemokrat och en moderat i arbetsgruppen.

Tre ben

Byggakutens arbete har inneburit kontakt med många förvaltningar och att sammanfatta jobbet är enligt Mårten Arnberg inte alldeles enkelt. Han benar ut det i tre konkreta åtgärder: kortare tid, färre krav och öppnare process.

– Vi har kommit fram till att tiden det tar att få en detaljplan godkänd måste minskas. Det är den viktigaste punkten. Kraven i detaljplaner är högst rimliga var och en för sig, men när man lägger ihop dem blir det för mycket och man riskerar att projekten inte ens blir av. Kraven kan handla om exempelvis takvinklar, bullervallar och bredd på gångbanor. Vi efterfrågar en helhetssyn och ifrågasätter hur många krav det går att ställa. Den sista punkten handlar om att kommunens förvaltningar måste bli bättre på att förklara processen. Folk måste kunna hänga med i processen och kunna delta och förstå.

På det stora hela verkar Mårten Arnberg nöjd med sitt och Robert Tenselius arbete.

– Vi gick från noll till 1 000 bostäder på ett år och har gjort vad vi har kunnat för att förbättra bostadsläget, avslutar han.