• Kikki Liljeblad kan vara stolt men förmodligen inte nöjd ännu. Foto: Tommy Pettersson
  • Det har varit många nya spadtag i Norrköping under 2016. Här på Nya Torget. Foto: Tommy Pettersson

Byggmålet uppfyllt 2016

 Sverige uppnår i hugget en befolkning på tio miljoner människor. Det ser fortsatt positivt ut med hyfsade födelsetal och en ström av nyinflyttad arbetskraft. Dessa människor behöver någonstans att bo.

Enligt Boverkets prognos som bygger på en bearbetning av SCB siffror har Sverige ett rekordhögt bostadsbyggande 2016. I Bostadsbyggarligan hamnar Norrköping på en åttonde plats med drygt sex bostäder per tusen invånare. Till år 2025 ska det byggas 700 000 bostäder i Sverige enligt Boverkets prognoser. Ute i Tillväxtkommunerna råder det en febril aktivitet för att uppnå sina lokala byggmål.

Räcker inte

Norrköpings kommun hade som mål att bygga minst 600 lägenheter per år och det har nu uppnåtts med råge för 2016 då över 1 000 lägenheter har färdigställts. Hälften av dessa bostäder lägenheter är hyresrätter och den positiva trenden ser ut att hålla i sig inför 2017.

I år har 947 lägenheter i flerbostadshus och 134 lägenheter i småhus färdigställts. Det vill säga att totalt 1 081 lägenheter har färdigställts i år. Av dessa är 538 hyresrätter, 409 bostadsrätter och 134 äganderätter men det räcker inte för att täcka det växande behov som Norrköping har framöver.

– Det är oerhört glädjande att intresset för att bo och investera i Norrköping är fortsatt högt. Det är en positiv utveckling vi måste jobba hårt för att behålla. Kommunen behöver jobba tillsammans med byggherrar; hitta nya sätt att jobba framgångsrikt tillsammans, för att hålla en fortsatt hög nivå och takt i byggandet och planerandet. Men vi behöver också hjälp från staten både vad gäller lagar, regler och tolkning av lagstiftningen, säger stadsplaneringsnämnden ordförande Kikki Liljeblad (S).

Uppnår man målen?

Ute i Tillväxtkommunerna råder det en febril aktivitet för att uppnå sina lokala byggmål. Bland byggherrar, arkitektkontor och i kommunens egna byggplaneringskorridorer något som Hans Revenhorn stadsbyggnadsdirektör är involverad i.

– Just nu är 1 232 lägenheter i flerbostadshus och 101 lägenheter i småhus i pågående produktion. Det vill säga att totalt 1 333 lägenheter är under byggnation. Av dessa är 840 hyresrätter, 277 bostadsrätter och 216 äganderätter. Men det räcker inte till för att möta kommunens behov. Norrköpings kommun har även uppfyllt målet om att anta detaljplaner för minst 1 000 lägenheter där minst 50 ska vara småhus. Stadsplaneringsnämnden har under 2016 godkänt detaljplaner som möjliggör för byggnation av cirka 1 000 lägenheter, säger Hans Revenhorn.