• Kvarteret Krogen är ett av många byggprojekt som pågår just nu. Foto: Tommy Pettersson

Byggherrar från hela landet bjuds in

Marknadsföringsarbetet i ”Next Norrköping” har tidigare enbart varit en idé och vision men nu går projektet in ett mer konkret skede. Strax före julhelgen öppnades projektets egen webbsida och samtidigt bjöds byggherrar i hela landet in till att delta i en byggherresamverkan gällande Inre hamnen.

Informationen om samverkansprojektet går ut till omkring 400 byggherrar, som kan anmäla sitt intresse att vara med. Eftersom kommunen strävar efter variation och mångfald i projektet, är målet att skapa en byggherresamverkan som inkluderar både lokala och nationella byggföretag.

Största projektet

Inre hamnen är ett av Norrköpings största stadsutvecklingsprojekt någonsin. När den nya delen av staden står klar omkring 2028 kommer den att ha förvandlats från ett område med småindustrier och hamnverksamhet, till en stadsdel med en blandning av bostäder, service- och arbetsplatser samt restauranger – allt i en miljö som präglas av närhet till vatten. Inte minst genom de nya kanaler som kommer att leta sig in i området från Strömmen.

– På hemsidan kan alla som vill gå in och titta på kartor, och följa utvecklingen i området. Det är en webbplats där man konkret får se de planer som finns, och som i allt större utsträckning kommer att beröra Norrköpingsborna ju längre projektet framskrider, säger Kristin Blomgren, som är kommunikationsansvarig för Next Norrköping.

Påverkar prisutvecklingen

När det gäller utvecklingen av Inre hamnen, kommer byggherrarna att involveras i processen långt tidigare än vad som är vanligt. Det sker genom en byggherresamverkan; en relativt ny metod som innebär att bygg- och fastighetsbolag i stor utsträckning får en möjlighet att vara med att ansvara för och påverka såväl storlek och pris på tomter, som hur tomterna ska fördelas och hur området ska utformas.

– Det är första gången vi provar det här arbetssättet i Norrköping. Det har tidigare använts i ibland annat Göteborg och fallit väl ut. Att de byggherrar som blir aktuella för Inre hamnen tillsammans med oss på kommunen kommer att vara med och ta ett helhetsansvar för utvecklingen av området hoppas vi bland annat ska leda till bättre, hållbarare och mer variationsrika lösningar för de som ska bo där, säger Fredrik Wallin, projektledare för Next Norrköping.