• Med en pietetsfull byggnation omvandlas fula parkeringsytor till vackra bostadskvarter. Foto: Tommy Pettersson

Byggboomen i city fortsätter

Norrköping har inte byggt så pass mycket som man gör nu sedan Miljonbyggnadsprogrammets dagar sägs det. Det stämmer säkert och det behövs verkligen.
Med ett byggande som varit nere på noll för inte så väldigt längesedan och en rekordlång samt växande bostadskö behöver man stampa fram detaljplaner och byggklara tomter i rask takt. Just nu byggs till exempel över 1100 bostäder, och ytterligare minst 450 bostäder planeras påbörjas under 2015.

Förtätning i känsligt landskap

Med en avvecklad byggakut som fullgjort sitt uppdrag och en nyinrättad bostadsakut sätter man till alla klutar för att hinna ikapp tillväxten behov av nya lägenheter. Samarbetet med byggherrarna fungerar bra trots att de allra flest vill bygga i A-läge centralt.

Nu ska Lundbergs bygga fler och nya bostadskvarter i Norrköping i anslutning till Industrilandskapet i centrala Norrköping där man har beslutat bygga 392 bostäder. Den totala investeringen beräknas uppgå till cirka 800 miljoner kronor. Området, som kallas Kvarnbacken, byggs i tre kvarter nära Motala ström, universitetet och Louis De Geer konsert och kongress.

–Det är mycket roligt att vi nu kan bebygga dessa centrala kvarter med bostäder. Området utgör en viktig del av Industrilandskapets fortsatta utveckling och vårt projekt Kvarnbacken kommer stärka Norrköping City ytterligare. Genom ett gott samarbete med Skanska är vi övertygade om att detta blir ett bra projekt med mycket attraktiva lägenheter, säger Peter Whass, VD Fastighets AB L E Lundberg.

En grön oas

Marken utgörs idag huvudsakligen av parkering, men innehåller även en parkmiljö som kommer att utvecklas till en grön oas i Industrilandskapet. Avsikten är att de nya bostadshusen ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Viktiga fokusområden är energieffektivitet, ventilationssystem och god inomhusmiljö. Genom individuell mätning av varmvatten blir det möjligt för hyresgästerna att själva påverka sin månadskostnad.

–Vi är väldigt glada över att tillsammans med Lundbergs få utveckla och bygga ett av de största centrala bostadsprojektet i Östergötland, säger Håkan Isfalk, regionchef, Skanska Sverige AB.

Startar nästa år


Byggstart är planerad till årsskiftet 2015/2016 förutsatt att bygglov vunnit laga kraft. Färdigställande och inflyttning sker etappvis och det sista huset beräknas vara färdigt för inflyttning hösten 2019. För projektet har Lundbergs ingått ett partneringavtal med Skanska. De totalt elva husen har mellan fem och åtta våningar med lägenheter i storlekar 1 till 5 rum och kök med gemensamt garage under mark.