• Roger Källs säger att det byggs som aldrig förr i Norrköping. Foto: Emma Taube Sjöstedt
  • Roger Källs säger att det byggs som aldrig förr i Norrköping. Foto: Emma Taube Sjöstedt

Byggande och hemlöshet

Det kan ses som ett självklart påstående att bostadsbristen i Norrköping påverkar hemlöshetssituationen.

Det råder allmän bostadsbrist i Norrköping i dag vilket är något som gör att också socialtjänsten får färre lägenheter att förfoga över. Totalt befinner sig 634 personer i någon form av hemlöshetssituation i Norrköping under 2014 och det är en ökning med drygt 50 personer jämfört med 2013.

En handfull personer är öppet hemlösa i årets undersökning. Den generella bostadsbristen i kommunen har helt klart en inverkan på siffrorna.

– Bostadsbristens verkningar syns tydligt i vår undersökning. Många tvingas till osäkra boendesituationer. Vi ser att fler bor hos kompisar och fler behöver stöd från socialtjänsten till exempel i form av boende på hem för vård eller boende (HVB) eller i familjehem, säger socialdirektör Karl Gudmundsson.

Byggs som aldrig förr

Blickar man framåt ser det ljusare ut. Just nu byggs närmare 1 000 nya lägenheter runt om i Norrköping. Så mycket har inte byggts på mer än 20 år. Satsningen på bostadsbyggande i Inre hamnen och på Butängen i samband med Ostlänken ger tusentals nya bostäder.

– Det byggs som aldrig förr i Norrköping och detta kommer självklart, åtminstone på sikt, att påverka problemen med hemlöshet i en positiv riktning, säger Roger Källs, ordförande i socialnämnden.

Socialtjänsten ordnar

Fler än hälften av de personer i Norrköping som befinner sig i en hemlöshetssituation har sitt boende ordnat genom någon form av insats från socialtjänsten. Antingen via kommunens boenden eller genom vård på institution eller i familjehem. Resterande personer bor inneboende eller i andra hand, tillfälligt hos kompisar eller bekanta, befinner sig på kriminalvårdsanstalt eller inom sjukvården och psykiatrin. Drygt hälften av personerna i undersökningen är nytillkomna för året.