• Koalition för Östergötland utlovar bland annat fler avgångar på populära busslinjer och satsningar på digitalisering för att öka effektiviteten inom vården. Foto: Emma Garzon

Busstidtabellerna kan slopas

Kollektivtrafiken ska gå så ofta i Norrköping att tidtabellen inte längre behövs. Och fler ska kunna besöka vårdcentralen via en app. Det är några av satsningarna från Koalition för Östergötlands treårsbudget.

För 2017 till 2019 har regionen ett positivt eget kapital på 631 miljoner kronor, ett resultat som bland annat beror på att man har minskat beroendet av bemanningsföretag. En del av summan ska satsas på att få fler avgångar på populära linjer i Norrköping och Linköping. Bussen ska komma var sjätte till var åttonde minut.

– Snart kan vi avskaffa tidtabellen. Folk ska bara kunna gå till busshållplatsen och sedan kommer en buss kort därefter, säger Göran Gunnarsson, ordförande i trafik och samhällsplaneringsnämnden.

Kollektivtrafiksatsningarna innefattar även samarbeten över länsgränserna, exempelvis med Sörmland och Småland. Gunnarsson berättar att man har kommit långt med att Finspång och Motala ska samverka med Örebro.

Digitala mediebussar

Det blir också en stor satsning inom den digitala världen. I bland annat Klockaretorpet kommer det finnas digitala mediebussar för att hjälpa människor som lever i ett digitalt utanförskap.

– Tänk er bokbussar, men med it-utrustning och it-personal, förklarar Margareta Fransson, första vice ordförande i regionstyrelsen.

Digitaliseringen ska även öka effektiviteten inom vården. I den västra länsdelen testar man nu en app som gör att man enkelt kan besöka vårdcentralen via nätet. LAH i Linköping har digitala pennor som gör att patienter kan skriva ner sina mätvärden hemma och sedan skickas informationen direkt till LAH. Om det är allvarliga avvikelser går det direkt ett larm och är det mindre avvikelser kan sjuksköterskorna ringa patienter och föreslå medicinjusteringar.

– Det här har pågått en tid och forskningen visar färre onödiga inläggningar. Men framför allt en enorm trygghet för patienter med kroniska tillstånd, säger Margareta Fransson.

Mer fokus på den sociala ekonomin

Anita Jernberger, ordförande i regionutvecklingsnämnden, lyfter upp frågan om att den sociala ekonomin ska identifieras som en tredje samhällssektor, utöver offentlig och privat sektor. Den sociala ekonomin hör bland annat till frivillighetsorganisationer, kyrkor och arbetsintegrerande sociala företag.

– Vad vi kan göra är att titta på hur vi upphandlar. I dag gynnas stora företag av upphandlingar, men hur ska små och medelstora företag också vara med i konkurrensen? Som stor aktör måste vi ta vårt ansvar när vi upphandlar att få med praktik- och lärlingsplatser, och anställningar till dem som står långt ifrån arbetsmarknaden, säger Anita Jernberger.

Snart kan vi avskaffa tidtabellen. Folk ska bara kunna gå till busshållplatsen och sedan kommer en buss kort därefter.