• Elie Nomah har tack vare Portalen kunnat starta ett nytt liv i Sverige. Här tillsammans med Natalia Bonilla, verksamhetsansvarig. Foto: Tina Andersson
  • Elie Nomah har tack vare Portalen kunnat starta ett nytt liv i Sverige. Här tillsammans med Natalia Bonilla, verksamhetsansvarig. Foto: Tina Andersson
  • I dokumentärserien "Nåt måste göras" får vi bland annat följa Elie Nomahs väg in i arbete. Foto: Tina Andersson

Brobyggare uppmärksammas i dokumentärserie

Portalen i Hageby har som funktion att hjälpa stadsdelens invånare att hitta sysselsättning och komma ur bidragsberoende. Verksamheten är ett exempel på en väl fungerande integration av nyanlända. – Vi tror på dem som kommer hit och får dem att inse hur kompetenta de är, det är en stor framgångsfaktor, säger Natalia Bonilla, verksamhetsledare på Portalen.

Det är sex år sedan som Portalen initierades av Hyresbostäder, Migrationsverket, ABF, Marieborgs folkhögskola och Arbetsförmedlingen, för att öka sysselsättningsgraden bland Hagebys drygt 8000 invånare. Hit får nyanlända komma för att få stöd och undervisning i svenska språket, de får utbildning om samhället och motiveras att börja studera eller skaffa arbete. Målet är att få så många som möjligt att komma ifrån bidragsberoendet och resultaten är goda.

– Vi använder oss av de stora nätverken som finns bland bolag, föreningar och privatpersoner, men också av mentorer som fungerar som en länk in i samhället, säger Natalia.

Viktig mötesplats

Sedan hösten 2011 har 1205 personer varit aktiva hos Portalen, av dem har 277 stycken kommit ut i arbete eller studier. En av dem är Elie Nomah, som kom från Syrien till Sverige för två år sedan. Från att ha varit chef på ett It-företag fick han, som han själv beskriver det "börja om på noll i ett nytt land".

– Portalen har varit en viktig plats för mig. Jag har lärt mig svenska och skaffat kontakter genom deras nätverk, säger han och beskriver hur han kom i kontakt med sin mentor Bo Larsson, som hjälpte honom med en praktikplats, som idag har övergått till en projektanställning.

– Det är svårt att komma till ett nytt land och vara helt utan kontakter. Kontakter är jätteviktiga, säger Elie, som också har arbetat som volontär på Hagebyskolan där han hjälpt eleverna med programmering och fått berätta om sina erfarenheter.

Högt tryck

Portalens verksamhet är levande och anpassas efter deltagarnas behov och önskemål.

– Vi tror på varje individs egen drivkraft och ger dem verktygen att själva komma vidare och in i en meningsfull sysselsättning. De har en otrolig kompetens och vilja, säger Natalia Bonilla.

Trycket på Portalen i Hageby är stort. Nyligen invigdes en filial i Ringdansens centrum och i början av nästa år öppnas ytterligare ett i Marielund. Behovet av fler mentorer för den fristående verksamheten är ständigt. Just nu lanserar man sitt initiativ #starkaretillsammans där man vill engagera fler företag, organisationer och enskilda Norrköpingsbor i verksamheten.

– Det krävs inte så stora insatser, det kan räcka med att ta en fika någon gång ibland. Alla kan göra något, säger Natalia.

Med i dokumentär

Portalen har under de senaste åren lyfts upp som ett föregångsexempel runt om i landet. På onsdagskvällen är Portalen med i UR:s dokumentärserie om integration "Nåt måste göras", som ett exempel på ett lyckat integrationsarbete. Under ett helt år följde TV-teamet Portalens arbete och deltagare.

– Jag är stolt över det jag har gjort här och det känns bra att få visa svenska folket att vi som kommer hit kan bidra till samhället, säger Elie.

För Elie som har börjat om på nytt återstår ännu en väntan på resten av livet. I december ska han resa till den svenska ambassaden i Sudan för att få träffa sin fru för första gången på två år. Förhoppningen är att de ska få fortsätta sitt liv tillsammans i Sverige.

 

Portalen...

...hjälper nyanlända med språkträning, arbetsträning och praktik, liksom stöd till att bygga nätverk, delta i föreningslivet och starta eget företag.