• Briggen Tre kronor af Stockholm och initiativet Hållbara hav kom till Norrköping för att sprida information om den hotade Östersjön. Foto: Tina Andersson
  • Briggen Tre kronor af Stockholm och initiativet Hållbara hav kom till Norrköping för att sprida information om den hotade Östersjön. Foto: Tina Andersson
  • Alice Granberg och Malin Erlandsson fascinerades av skeppet och förfasades av informationen om Östersjön. Foto: Tina Andersson

Briggen Tre kronor besökte Norrköping

Informerade om Östersjön

Under tre dagar kunde Norrköpingsborna passa på att lära sig mer om den hotade Östersjön och samtidigt besöka den pampiga briggen Tre Kronor.

Det var på lördagskvällen i förra veckan som briggen Tre kronor af Stockholm angjorde Södra kajen i Norrköping. Ombord fanns en trettonmannabesättning som på olika sätt arbetar för att sprida information om den hotade Östersjön tillsammans med initiativet Hållbara hav.

– Briggen är en symbol för Östersjöarbetet. Här berättar vi om varför Östersjön är ett så känsligt hav och vad vi kan göra för att hjälpa det att må bättre, säger Christina Thimrén Andrews, projektledare för Hållbara hav.

Informerar Östersjöregionen

Varje år mellan maj och november besöker briggen Tre Kronor och initiativet Hållbara hav cirka 20 städer runt Östersjön. Med turnén vill man öka människors engagemang för det utsatta havet genom olika aktiviteter och publika seglingar. Satsningen är omfattande och bygger på samarbeten med kommuner i olika hamnstäder.

Under söndagen kunde allmänheten kliva ombord för att diskutera miljö och vattenfrågor med Karin Jonsson (C), som är kommunalråd med ansvar för miljöfrågor och Jan-Olov Johnson (S), ordförande i Norrköping Vatten och Avfall. Det fanns också möjlighet att åka ut på en seglats i Bråviken.

Kliver ombord

Även Norrköpings gymnasieungdomar erbjöds att ta plats på skutan.

– Det är sorgligt att det har gått så långt och att vi inte har reagerat tidigare, säger Alice Granberg som går andra året på Hagagymnasiet.

Klasskamraten Malin Erlandsson håller med:

– Det var helt nytt för mig hur grund Östersjön är och att allt miljöfarligt som hamnar i havet kommer tillbaka till oss människor genom det vi äter. Vi borde förbjudit sådana material för länge sedan, säger hon.

Mer medvetna

Östersjön betraktas som ett av världens mest förorenade hav. Övergödning, överfiske och den ökande sjöfarten har gjort det grunda havet till ett hav i kris där ekosystemet satts ur balans. Hållbara hav samarbetar med forskare, miljöorganisationer, politiker och näringsliv kring hela Östersjöregionen för att öka medvetenheten och att föra frågan upp på den politiska agendan.

– Det tar 30 år för vattnet att omsättas. Vi behöver bli medvetna om hur det är ställt med Östersjön för att veta hur vi ska gå vidare. Om vi ska kunna fortsätta använda havet i framtiden måste vi agera, säger Christina Thimrén Andrews.

Väcker engagemang

Briggen Tre Kronor af Stockholm byggdes som skolfartyg för att värna om den utdöende skeppsbyggarkonsten. Skeppet är byggt i 1800-talsstil men sjösattes så sent som 2005. Under arbetets gång började visionen om miljöarbete att ta form och 2011 förenades briggen med initiativet Hållbara hav.

Skeppet har väckt stor uppmärksamhet bland Norrköpingsborna.

– Det har varit otroliga dagar här. Det är kul att Norrköpings kommun nappade på den här idén och värnar om Östersjön, säger Christina Thimrén Andrews.