• Avlastande städhjälp är populärt. Norrköpingsborna köpte ruttjänster för nästan 27 miljarder förra året. Foto: Julia Kimell

Bråttom att deklarera rut och rot

Rutavdragen fortsätter öka, men rotavdragen minskar. Skatteverket betalade ut 16,6 miljarder kronor i skattereduktion för rot- och rut-arbete under 2013, vilket är cirka 260 miljoner kronor mindre än 2012. Norrköpingsborna är flitigast i länet på att köpa rot.

Med rotarbete menas reparation och underhåll, ombyggnad och tillbyggnad. Till rutarbete räknas hushållsarbete såsom städning, klädvård, enklare trädgårdsarbete och barnpassning. Skattereduktionen består av 50 procent av arbetskostnaden, med ett maxbelopp på 50 000 kronor per person och år.

– Vi ser att rotavdragen har minskat även om de fortfarande ligger över 2011 års nivå. Däremot fortsätter rutavdragen att öka, konstaterar Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Av skattereduktionen på nästan 16,6 miljarder står rut för drygt 14,1 miljarder kronor och rot för drygt 2,4 miljarder kronor.

Senast 31 januari

Omkring 17 000 företag utförde rutarbeten åt 538 000 köpare 2013. Både totalbeloppen för ruttjänsterna och antalet köpare av dessa har ökat med nästan 11 procent, även om det fortfarande är rot som dominerar både när det gäller antal köpare, antal företag och utbetald skattereduktion. Förra året gjorde 66 000 företag rotarbeten åt 965 000 köpare. Totalbeloppet för rotavdrag har minskat med nästan en halv miljard kronor eller cirka 3 procent.

– Företagen har fram till den 31 januari på sig att skicka in ansökningar för rot- och rutarbeten som har utförts och betalats under 2013. Om en ansökan kommer in efter detta datum så får inte företagen någon skattereduktion, säger Pia Blank Thörnroos.

Norrköping storköpare

Norrköping köpte mest rottjänster i hela Östergötland: 20 köpare för totalt 413 046 kronor jämfört med 13 köpare och 220 147 kronor i Linköping. Sifforna för ruttjänsterna är betydligt större, och där är det grannstaden Linköping som spenderar mest. Hela 8 742 köpare i Linköping köpte rut för 41 378 570 kronor. I Norrköping gjorde 6 649 köpare av med 26 903 039 kronor.