Brandutbildning med nya inslag

Under veckorna 45-49 kommer Räddningstjänsten Östra Götaland (RTOG) ge sig ut på Norrköpings och Linköpings skolor för att lära 3 000 sjundeklassare att släcka bränder och agera rätt vid olyckor.

Utbildningen är densamma som tidigare men nytt för i år är att man istället för riktig eld kommer att använda fiktiv eld genom ny utrustning.

– Vi har länge funderat på hur vi kan göra de praktiska momenten miljövänligare och enklare. En del ungdomar har även upplevt den riktiga elden lite skrämmande. När denna möjlighet dök upp, ville vi prova och se hur det fungerar, säger Ulf Lago, ställföreträdande räddningschef vid Räddningstjänsten Östra Götaland.

Uppblåst duk

Den fiktiva elden frammanas genom SIMFIRE, vilket består av en duk som blåses upp av en fläkt. Istället för vatten skickar brandsläckaren ut signaler som fläkten uppfattar och på så sätt släcks ”branden” när fläkten stannar.

– Apparaten öppnar för ett nytt sätt att lära ut hur man släcker en brand. Eftersom den inte avger någon rök kan vi dessutom vara inomhus, var som helst, förklarar Ulf Lago.

Genusstämpel

Att RTOG arbetar med ett genusperspektiv på utbildningen är också nytt för i år, innehållet har nämligen godkänts av genuspedagog vid Linköpings kommun.

– På så vis säkerställer vi att vi har en utbildning som är lika mycket värd för såväl flickor som pojkar. Att leverera en jämställd service är viktigt för oss, understrycker Ulf Lago. Det har varit mycket lärorikt att göra granskningen.