• Sammey Björck startar en av de gamla brandbilarna i museet. Foto: Kajsa Nilsson
  • Många besökare är nyfikna på den här ”guldklimpen”, som Sammey Björck kallar den. Foto: Kajsa Nilsson
  • Innan man började släcka bränder med slang användes hink. Foto: Kajsa Nilsson
  • Museet innehåller en stor mängd föremål. Foto: Kajsa Nilsson
  • Ambulans från förra sekelskiftet. Foto: Kajs Nilsson
  • Helt manuell larmcentral. Foto: Kajsa Nilsson
  • Brandsläckarnas utseende har förändrats under årens gång. Foto: Kajsa Nilsson

Brandkårsmuseum med stor samling

I samhället Simonstorp utanför Norrköping finns en ovanlig samling i ett gammalt övergivet militärförråd. Inte någon annanstans i Sverige finns så många veteranbrandbilar samlade på ett och samma ställe.

Det är såklart inte bara bilarna som får en att tillbringa mycket tid på museet. Alla tillbehör gör sitt. Allt får inte plats i utställningslokalen, mer därtill finns i ett förråd längre bort, men dit har inte besökare tillträde. Totalt har museet hand om 33 bilar. De flesta brandbilarna har sitt ursprung i Norrköping.

Nästan alla bilar är körbara och trots att de har varit i trogen tjänst under många år rullar de som de ska. Bilarna startas åtminstone två gånger varje år men för det mesta står de bara uppställda i lokalen. Den äldsta brandbilen är från 1906 och är en tysk Dürkopp som gjordes om 1908. Varje år har museet omkring 3 000 besökare och flera av brandbilarna är filmstjärnor med roller i bland annat Girl with the dragon tattoo och Göta Kanal.

Mest gamla brandmän

Sammey Björck har varit med i föreningen som driver brandkårsmuseet sedan länge. Han kom in i föreningen tre år efter att den startade och har både varit vanlig medlem och axlat rollen som ordförande. När tidningen är på besök håller han på att hjälpa Torsten Nilsson från Arbetets museum att spela in ljud av gamla brandbilar till ljudarkivet.

– Jag har bakgrund som lastbilsförare, men de flesta som är med i föreningen är gamla brandmän, förklarar Sammey som numera är fordonsansvarig.

Konformad hink

– Vet du varför hinken är konformad undertill?, frågar Sammey och ser lurig ut. Experten börjar berätta.

– För att de bara skulle användas för att släcka bränder tillverkade man hinkarna på ett sådant sätt att de inte kan stå av sig själva. Då finns det ingen anledning för vanligt folk att stjäla, förklarar han och plockar fram två exempel. Den ena hinken är precis som han förklarat, konformad undertill. Den andra är mer strutformad.

Tillfällig krigsscen

Längre in i det gamla militärförrådet har en särskild yta tillägnats ambulansfordon och där kommer det att hållas en extra utställning i sommar.

– I år är det 70 år sedan andra världskriget tog slut och det uppmärksammar vi i utställningen genom att bygga upp en krigsscen, berättar han.

Några andra temautställningar har inte museet haft tidigare. Krigsscensutställningen står kvar hela sommaren.

Museet håller öppet över sommaren och på plats finns kunniga personer som kan svara på alla möjliga sorters frågor om brandkårens historia.