Brand i närheten av Vrinnevi

NORRKÖPING Strax före midnatt kom det in flera samtal om röklukt i de södra delarna av Norrköping. Många personer i trakten kände av röklukt i närheten av Vrinneviskogen.

En timme senare hade man lyckats lokalisera detta till en brand i terrängen vid Lundstorp Smedby Gård.

Otillgänglig mark

 Branden lokaliserad ett område vid Lundstorp branden ligger cirka 600meter från farbar väg. Området som brinner är cirka 300 till 400kvadratkilometer och ligger på en höjd där det är svårt att ta sej fram till branden.

Personal från två stationer kom på plats under natten och blev kvar ett par timmar.