Bostadshjälp till unga

Nu öronmärker Hyresbostäder 30 lägenheter som endast går att söka om man är yngre än 24 år gammal. Anledningen är att många unga har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden eftersom de inte hunnit samla ihop tillräckligt med köpoäng.

Av de 1 696 personerna i åldrarna 18-24 år som sökte bostad via Hyresbostäder under den senaste tremånadersperioden fick enbart 38 personer eget kontrakt. Nu vill det kommunala bostadsbolaget hjälpa ungdomarna som annars har svårt att hitta en första egen lägenhet. Det kommer fortfarande vara den person med mest köpoäng som får kontraktet men ingen över 24 år är med i kampen.

– För mig personligen är detta en hjärtefråga vi nu har en första lösning på. Att vara ung, vilja prova sina vingar och skaffa sig en egen bostad är en rättighet och viktigt för ens framtid. Med en generös uthyrningspolicy som godkänner olika typer av inkomster kommer vi långt, men det räcker inte hela vägen. Bostadsbristen i sig och det faktum att ungdomar inte hunnit samla på sig tillräckligt många köpoäng innebär att vi behöver göra mer, säger Thomas Idenås, ordförande i Hyresbostäder.

Förutom att öronmärka lägenheter åt yngre sökande gör Hyresbostäder ett försök att locka 16-åringar att ställa sig i bostadskö. På så sätt har de redan flera års köpoäng när det är dags att flytta hemifrån.