• Rolf Jonsson, förste arkivarie, Micaéla Rauséus, arkivarie och Pernilla Matsson, stadsarkivarie. Allihop var på ett eller annat sätt involverade i Arkivens dag. Foto: Max Elofsson

Bostadsfokus på Arkivens dag

Under lördagen den 12 november var det dags för det årliga Arkivens dag. Det rikstäckande evenemanget hade i år temat "Välkommen hem" och i Norrköping visades bilder och film på temat i en utställning på stadsarkivet.

Inne i Rådhuset i Norrköping ligger stadsarkivet. Varje år arrangeras Arkivens dag i hela Sverige för att visa allmänheten mer av vad de tillhandahåller. För att göra det så brett som möjligt så väljs ett tema varje år, och 2016 fokuserades det på bostäder i temat "Välkommen hem".

– Det känns roligt att få visa upp det här som vi har tagit fram till utställningen, säger Pernilla Matsson på stadsarkivet.

Dåliga bostäder

Utställningen var indelad i tre delar. Den första fokuserade på bostadsförhållanden och hur Norrköping var känt för dåliga byggnader förr i tiden. Här ser man tidningsurklipp, informationsrutor och bilder från bland annat kvarteret Triangeln som revs för att de ansågs för dåliga.

I den andra så belyser de egna hem-rörelsen och kampen för att förnya och byggandet av bättre bostäder, och till sist så fick Wilhelm Bergsten en hel del utrymme. Han förde dagbok under sitt liv i Norrköping och nu har arkivet samlat delar av hur han beskrev staden.

Främst är det Monica Eriksson och Micaéla Rauséus, båda arkivarier, som har skapat utställningen.

Film från hamnen

Sist men inte minst så blev det filmvisning. Rörliga bilder från 1953 som filmats av fotografen Gustaf Larsson har digitaliserat och visar hur Norrköping såg ut då. Främst är det bilder från hamnen och människor som arbetade därikring.

– Hamnen är ju en stor del av stadens historia. Därför känns det extra roligt att kunna visa upp det här, säger Pernilla Matsson.

I år firar även tryckfrihetsförordningen 250 år. Därför gavs det lite plats för att se historiskt på det med.