• Elisabeth Nilsson kommenterar byggtakten i Östergötland. Foto: Tommy Pettersson
  • Trots den höga byggtakten har kommunerna ett underskott på bostäder. Foto: Tommy Pettersson

Bostadsbrist i länet trots hög byggtakt

Trots att det är fortsatt hög byggtakt i Norrköping och Linköping räknar ingen av Östergötlands kommuner med att bostadsmarknaden kommer att vara i balans inom tre år, detta trots att det byggs många bostäder i länet. Detta framgår av Bostadsmarknadsanalysen som ska ska ge en lägesbild över bostadssituationen i länet.

Analysen tas fram i dialog mellan Länsstyrelsen, kommunerna och andra regionala aktörer. I årets analys uppmärksammas den regionala planeringsberedskapen, behoven av bostadsplanering för nyanlända och andra särskilda grupper.

Länsstyrelsen har nyligen överlämnat den regionala bostadsmarknadsanalysen för 2017 till Boverket och i den kan man utläsa att byggtakten i Östergötland ligger på en hög nivå även om antalet byggstarter minskade mellan 2015 och 2016.

– Det är bra att länet nu har ett så högt bostadsbyggande. Samtidigt ser vi att allt fler kommuner har ett underskott på bostäder som kommer att bli svårt att bygga bort, säger landshövding Elisabeth Nilsson i en kommentar.

Underskott på bostäder

Ovanligt många kommuner upplever att de har underskott på bostäder, inte minst för särskilda grupper som ungdomar och nyanlända. Trots det höga bostadsbyggandet är det därför ingen kommun som räknar med att bostadsmarknaden ska vara i balans inom tre år.

– Det beror på att det saknas ekonomiska förutsättningar för att bygga de bostäder som bäst behövs för de grupper som räknas till särskilt utsatta. I dessa ingår människor med låg betalningsförmåga, som ungdomar och nyanlända. Därför krävs ökade ansträngningar för att hitta rimliga bostadslösningar för särskilda grupper, menar Elisabeth Nilsson