Bort med plasten

De största kommunerna i regionen Östra Mellansverige orsakar tillsammans ett koldioxidutsläpp på cirka 4 000 ton per år genom användning av olika arbetsmaterial av fossil plast. Det motsvarar 1600 genomsnittliga bensinbilars körning under ett år.

Därför ska nu Norrköping, Linköping, Eskilstuna och Uppsala samverkar i EU-projektet "Minskad klimatpåverkan från plast i kommunal verksamhet". Målet är att minska miljöpåverkningar på grund av plastanvändning i de kommunala verksamheterna.

Ska pågå till 2020

Kommunerna har blivit beviljade 3,5 miljoner kronor i stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för att genomföra samverkansprojektet, som pågår fram till och med 2020.

Plastmaterial som skoskydd, handskar, förkläden, soppåsar, muggar och bestick vill kommunerna i Norrköping, Linköping, Eskilstuna och Uppsala dra ned på för att  minska plastens påverkan på miljön genom att både minska förbrukningen samt välja förnybara material eller återvunnen plast.

– Det här projektet syftar bland annat till att ge kommunerna verktyg för att nå en hållbar plastanvändning. Vi har som ett första steg precis påbörjat en kartläggning av vad vi köper in för förbrukningsmaterial i plast. Den ska vara klar sista mars 2018 och kommer att leda till att vi kan ställa hårdare krav i våra upphandlingar för de produktgrupper vi ser medför störst miljö- och klimatpåverkan, säger Karin Faxér, utredare i Norrköpings kommun.

– För att minska vår påverkan på miljön och klimatet är det viktigt att kommunerna arbetar för en utfasning av fossila produkter. Plastprojektet är ett steg i rätt riktning och ligger helt i linje med både vår kemikalieriktlinje och energiplan i Norrköping, säger Karin Jonsson (C), kommunalråd och tekniska nämndens ordförande i Norrköping.