Bokslut Norrköping

Det är absolut inte dags att göra bokslut över den framgångsrika och uppåtgående spiral som Norrköping befinner sig i. Det är förmodligen inte sista gången heller som kommunen visar på ett överskott i förvaltningsekonomin.

Kalla fakta är nu att kommunen redovisar ett överskott i bokslut 2015.

Nu får ju inte en kommun över tid visa upp underskott så det kanske inte är så mycket att prata om att man klarar det statliga betinget. Men överskottet är faktiskt 50 miljoner över det planerade resultatet. Extrapengar som är välkomna nu när man måste gå på offensiven på arbetsmarknadsområdet.

Gasa och höj ambitionen

Kommunens årsbokslut 2015 visar på drygt 170 miljoner kronor i överskott efter sedvanliga bokslutsdispositioner. Det är bra men det gäller att hålla hårt i rodret nu när man är inne i en begynnande tillväxtfas. Många stora, tunga och för en tillväxtkommuns del, nödvändiga investeringar väntar bakom knuten. Kommunen har en del verksamheter som är i obalans och personalen är hårt pressad i skolan och i äldrevården. Men den jobbsatsning som man nu genomför med överskottspengar är också det en investering som lönar sig i längden.

Den eviga frågan

Moderata oppositionsrådet Sophia Jarl är inte lika översvallande positiv till Kvartettens ekonomiska dispositioner.

Man anser från moderathåll bland annat att AFA-pengarna, som nu bättrat på bokslutet, ska gå tillbaka till personalen ute i verksamheterna för att förebygga stress och sjukdom hos personalen.

Kvartetten kan vara nöjda med sitt första egna ekonomiska bokslutsår. Oppositionen är splittrad och det är lång tid till nästa val. Det finns politiska risker i att dels höja skatten 2016 samtidigt som bokslutet är positivt för 2015. Det är en svår konst att gasa och bromsa samtidigt i en marknadsekonomi som är så starkt beroende av omvärlden som Sverige och dess kommuner är.