• Bo Olls granskar en kanna från Reijmyre glasbruk. Här är det färgen, formen och hantverket, som tillsammans fångar begreppet kvalitet.

Bo Olls – i kvalitetens tjänst

Det är nu ett år sedan Bo Olls gick i pension,efter ett långt yrkesliv inom konsten. Själv konstnär, utbildad under 70-talet genom att under många år studerat och assisterat kända konstnärer, både innanför och utanför landets gränser.

Konstnärsskapet har han utövat prallellt med tjänstemannarollen, både på Statens Kulturråd och nu senast på Region Östergötland, som kulturstrateg.

– Min uppgift var att se hur kulturen kunde öka attraktiviteten hos en plats, förklarar Bo Olls.

Viktigt att kunna ge rätt förutsättningar

Genom att regelbundet göra kartläggningar av potentiella orter i Östergötland, har regionala pengar kunnat bidra till utveckling. Reijmyre, i Finspångs Kommun, strategiskt placerad mellan Norrköping och Linköping, är ett exempel.

– Reijmyre har en av få kvarvarande glashyttor, som bidrar till att upprätthålla glaskonsten som ett varumärke för Sverige. Men här finns också andra gamla bruksbyggnader, som kunde ge plats åt fler verkstäder och försäljning av hantverksprodukter. Tillsammans med kommunen kunde vi etablera en attraktiv plats för både besök, boende och yrkesutövande. Ska man lyckas krävs uthållighet från alla inblandade och jag tycker att det blev en lyckad satsning, säger Bo Olls.

Kvalitet, inget att pruta på

Sitt engagemang i olika konstformer behåller han, bland annat i styrelsen för Hemslöjden Östergötland, men även med en styrelseplats på riksnivå. Senast jag träffade Bo Olls ledde han en diskussion om kvalitet, detta svårfångade begrepp. Kanske skulle man kunna definiera det som ett ansvar; ett ansvar, som vi delar gemensamt, både producenter och konsumenter.