• År 2019 får man plocka ned skylten. Foto: Tommy Pettersson

Blandade reaktioner på indelningen

Så kom då slutligen indelningskommitténs förslag till ny indelning av riket. Den två personer starka kommittén bestående av Barbro Holmberg och Kent Johansson har åkt land och rike runt för att prata med befintliga regioner och med sig i diskussionerna har man haft fyra utgångspunkter.

Kommittén har fyra utgångspunkter som alla bygger på en centralisering av administrativa samt verksamhetsmässiga resurser för att fördela skattemedlen för att att på det sättet skapa bättre förutsättningar för ett välfärdssamhälle i hela riket.

Mats sitter nöjd?

Region Östergötlands styrelseordförande Mats Johansson (S) ser flera fördelar med den föreslagna nya storregionen.

– Vi är i grunden positiva till förslaget, men självklart hade det varit bättre om Södermanland hade blivit en del av regionen. Det finns stora möjligheter till samarbete och gemensam utveckling inom den föreslagna regionen. Vi har sedan länge ett mycket gott samarbete i den sydöstra sjukvårdsregionen, där Kalmar och Jönköping ingår, och bedriver tillsammans en sjukvård vars kvalitet ligger i topp i landet, menar regionrådet Mats Johansson.

Aktuellt sedan 1600 talet

Indelningskommitténs ledamöter kommer nu i mars att inleda diskussioner, med inblandade aktörer i så kallade ”samtalskretsar”, kring föreslagna storregioner. Senast i maj månad ska man ha ett betänkande klart för behandling av regering och riksdag under sommaren. Ska en ny regionindelning vara klar till år 2019 måste man ha en akut tidsplan. Nya valkretsar ska skapas, färre landshövdingar ska skakas fram och så vidare. Mycket kan hända innan sommaren är till ända.

– Jag är inte förtjust i alltför stora regioner överhuvudtaget. Vår förhoppning var att kunna närma oss Stockholmsregionen och därmed följa den naturliga rörligheten och växtkraften, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping och lägger till att man oavsett vilken storregion man hamnar i ändå kommer att vidareutveckla kontakter och samarbete med sitt naturliga arbetsmarknadsområde Södermanland och Stockholm.

Glädje i Linköping

Linköpings kommun välkomnar dock indelningskommitténs förslag där Region Östergötland tillsammans med landstingen i Småland bildar ny region.

– Större regioner behövs för att säkra underlag och resurser för framtidens sjukvård, utbildning och infrastruktur. På så vis kan också det demokratiska inflytandet på regional nivå öka. Linköping är redan i dag ett regionalt nav och tillsammans med Jönköping och Kalmar utgör Östergötland redan i dag en sjukvårdsregion. säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).