• Birgitta Ohlsson har ett högt tempo på sin resa. Det är många som vill möta och prata med ministern. Foto: Tommy Pettersson

Birgitta Ohlsson om EU valet

För precis tjugo år sedan tog EU-minister Birgitta Ohlsson studenten vid Katedralskolan i Linköping. Nyligen var hon tillbaka på hemmaplan och denna gång var det naturligtvis för att uppmana till att gå och rösta i det kommande EU valet.

Birgitta har under våren fått ta emot mycket onyanserad kritik för sin orädda inställning över Romernas situation i Europa. Inte minst Rumänien har låtit höra av sig i en irriterad ton.

– Ibland måste man tala klarspråk i politiken förstår du, säger folkpartisten Ohlsson och fortsätter.

– Den rumänska regeringen har visat stor ovilja över att samarbeta med Sverige. Det finns ju ingen mamma som åker ifrån sina barn för att tigga i främmande land om man inte är tvungen.

Högt tempo

Katedralskola är en av få skolor som arrangerar ett EU skolval, något som Birgitta tycker är riktig bra.

– Jag tycker det är tråkigt att det är så lågt valdeltagande i EU val. Det var bara 45 procents valdeltagande förra gången vilket kan jämföras med 85 procent i våra nationella val. Regeringen har nu för första gången också satsat pengar för de skolor som vill arrangera skolval. Jag tror att det viktigt att förstagångsväljarna mobiliseras. Jag har mött flera tusen förstagångsväljare och även utrikesfödda väljare. Bland dessa grupper är det alldeles för lågt valdeltagande det måste vi göra någonting åt och då kanske ett skoval kan höja temperaturen, säger Birgitta Ohlsson vidare.

Frihet och demokrati

När hon möter gymnasieungdomarna är det framförallt diskussioner om det spelar någon roll att gå och rösta till EU parlamentet. Men frågor om miljö, fred och frihet är vanliga.

  – Mindre än hälften av jordens befolkning lever idag i stater där de får tycka, tänka och tro fritt och Europeiska Unionen måste vara föregångare och en stark röst för frihet, demokrati och rättsstatens principer.