Billigare att utöva kultur

Kulturskolan i Norrköping sänker avgifterna för ämneskurser från 855 till 200 kronor per termin. Genom sänkningen vill kommunen att Kulturskolan ska bli tillgänglig för fler barn och ungdomar i Norrköping.

Sänkningen av Kulturskolans avgifter är en av flera åtgärder som införts för att förenkla deltagandet i olika fritidsaktiviteter. En annan del handlar om riktade bidrag till föreningar som jobbar med gratis öppen verksamhet för barn och unga.

– Det ska inte vara föräldrarnas bakgrund eller storlek på plånboken som avgör vilka möjligheter ett barn har att ha en rik fritid,säger Olle Vikmång (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.