• Lars Sylvan bläddrar i en av de många pärmar som innehåller en del av de 16 000 bilder som hembygdsföreningen S:t Ragnhilds Gille i Söderköping förfogar över. Foto: Leif Larsson
  • Lars Sylvan, bildarkivsansvarig i S:t Ragnhilds Gille i Söderköping står vid den lådkamera som Carl Sundberg använde i början på 1900-talet för att ta Söderköpingsbilder. Foto: Leif Larsson
  • I boken Söderköping Nu och Då visas hur staden förändrats det senaste århundradet. Ibland inte så mycket vilket denna bild visar. Bara fordonen är annorlunda. Foto: Leif Larsson
  • Här är en bild på Hagatorget ur boken Söderköping Då och Nu. Som synes så såg byggnationen lite annorlunda ut medan gatubeläggningen är av samma typ. Foto: Leif Larsson

Bilden av Söderköping bevaras

I samlingarna finns 16 000 bilder från framför allt Söderköping. – Frågan är om någon annan hembygdsförening i Sverige har så många bilder, påpekar Lars Sylvan, bildarkivsansvarig i S:t Ragnhilds Gille.

Bilderna i hembygdsföreningens ägo föreställer människor, byggnader, liv och verksamhet i Söderköping. Ett mindre antal är från landsbygden omkring staden och även från Norrköping.

– De flesta av bilderna är från 1900-talets första del men vi har enstaka bilder som är så pass gamla som 150 år, berättar Lars Sylvan.

Att bildskatten är så riklig beror på att samlingen fick en gynnsam start. Nästan 10 000 bilder kommer från samma fotograf.

– Han hette Emil Ström och åkte runt med cykel och tog bilder i Söderköping åren 1914-46. På 1950-talet skänkte hans dödsbo bilderna till hembygdsföreningen. Det var glasplåtar allihopa och många av bilderna är av fantastisk kvalitet, förtäljer Lars Sylvan.

Allmänheten bidrar

Två andra fotografer, Carl Sundberg och Johan Eriksson, har bidragit med drygt 700 och knappt 1 600 bilder. Den förre var även båtbyggare och tog många bilder i början på 1900-talet. Johan Eriksson var bygdefotograf och många av hans foton är från Västra Husby.

En fjärde källa till bildskatten är allmänheten i Söderköping som genom åren skänkt uppemot 4 000 bilder. Och fler tillkommer hela tiden. Även lite modernare varianter.

– Av alla bilder så är ungefär 75 procent glasplåtar. Dessa har vi fotograferat av digitalt och nu förvaras glasplåtarna i syrafria kuvert i kommunala arkiv.

Arbetet med bilderna började så smått på 1950-talet när Emil Ströms samling donerades men det var först i början på 1980-talet som den stora dokumentationen av bilderna tog fart.

– Sedan dess har vi haft en bildcirkel varannan torsdag på höstar och vårar. Det måste nog vara världsrekord i varaktighet. På senaste träffen var vi ett tiotal personer och vi diskuterar, dokumenterar och lägger till detaljer i det stora bildpusslet. Alltid är det någon som känner igen en person på en bild som vi inte visste förut. Vi förädlar innehållet helt enkelt, klargör Lars.

1,2 miljoner besök

Han berättar att det varje vecka strömmar in frågor om olika foton. Bilderna är dessutom ständigt till nytta. De syns i regelbundna utställningar, hembygdsföreningen anordnar bildspel och föredrag om bilder, bilderna används på hemsidor, har varit med i tv-program, föreningen gör högupplösta kopior till affischer och släktforskare tar del av bilderna.

Lars Sylvan har tillsammans med fotografen Lars Hedenström bidragit på sitt sätt. De har producerat en fängslande bok där bilder från förr kombineras med bilder från i dag på samma motiv. Ibland syns en stor förändring i stadsbilden, andra jämförande bilder visar att det inte har hänt så mycket på 100 år.

Lars Sylvan har hållit på med bildarkivet i sex-sju år och arbetsuppgifterna sinar aldrig. Han gillar sitt uppdrag och att bilderna nu också finns på hembygdsföreningens hemsida gillas av många.

– Vi har haft bilderna på nätet i fyra år och det har blivit en succé. Vi har haft 1,2 miljoner besök på bildarkivssidan, omvittnar Lars.

Hembygdsföreningen S:t Ragnhilds Gille i Söderköping grundades 1918 och snart är det således 100-årsjubileum. Det är en av Sveriges äldsta hembygdsföreningar och ända sedan 1922 har man givit ut en årsbok. Återstår att se om bildskatten har nått ”drömgränsen” 20 000 bilder när det är dags att fira 2018.