Bidrag för mindre barngrupper

Norrköpings kommun får flera miljoner för att minska förskolornas barngrupper. I dag ligger Norrköping en bra bit från Skolverkets riktmärken.

Skolverket har beviljat kommunen över 19 miljoner kronor för läsåret 2016/2017. Totalt har 242 kommuner ansökt om bidrag och vid fördelningen prioriteras förskolorna med störst barngrupper. Skolverket har som riktmärke att barngrupper mellan ett och tre år ska bestå av sex till tolv barn och för barn mellan fyra och fem år är riktmärket nio till femton barn.

– Skolverket har höga mål, där ligger vi inte i dag, säger Olle Johansson som är ordförande för utbildningsnämnden.

Fokus på minsta barnen

I Norrköping är genomsnittlig gruppstorlek 18,1 för barngrupper i alla åldrar och för 15,3 för barngrupper från ett till tre år, enligt fakta från Skolverket.

– Vårt mål är att minska barngrupperna, det gäller framför allt de minsta barnen upp till tre år. Nu jobbar fullmäktige vidare med att få fler lokaler och mer personal. Förhoppningsvis får vi mer statsbidrag framöver, säger Olle Johansson.