Bevara den fria rörligheten inom EU

På sistone har tiggeriet ökat kraftigt på de svenska städernas gator. Många av dem som tvingas till det här inhumana livssättet att tjäna sitt levebröd på kommer från Europeiska Unionens ekonomiskt minst utvecklade områden. De kommer framför allt från Rumänien, men också Bulgarien, Ungern och Tjeckien.

Många kritiska röster höjs mot den fria rörligheten i skuggan utav den här krisen. Men att inskränka den fria rörligheten, ett av de största privilegierna med EU-medlemskapet, vore helt fel väg att gå. Att nu skicka tillbaka rumänska medborgare till en tid då man levde i isolation och instängdhet under kommunismens förtryck vore förödande. Det skulle definitivt inte förbättra situationen för de som har det sämst ställt i Rumänien.

Den långsiktiga lösningen måste vara att hjälpa dessa människor så att de kan få ett drägligt liv i sina hemländer, utan att behöva lämna hem och familj för att få ihop pengar till mat åt barnen. Det gör vi bäst tillsammans i EU genom att bland annat sätta hårdare press på Rumäniens politiska elit att verkligen utnyttja de EU-fonder (som t.ex. Europeiska Regionalfonden) till att hjälpa de som är fast i socialt utanförskap i det rumänska samhället. Just i dessa länder, Rumänien och Bulgarien, är det framförallt romer som fastnar i denna situation. De tvingas till ett liv i misär, oftast utan pengar till mat, skolgång, sjukvård, rent vatten, värme och elektricitet. Det är inte värdigt Europa 2014.

Samtliga länder skrev automatiskt under EUs stadga om mänskliga rättigheter när de blev medlemmar i Europeiska Unionen. Där ingår bland annat att varje EU-medborgare ska ha rätt till ett drägligt liv. Den situationen som romer genomlider i Rumänien är långtifrån drägligt. Men den kan bli bättre. Mer samarbete på EU-nivå, där vi tillsammans pressar den rumänska regeringen till förbättring, är vägen framåt. Att stänga gränserna, bygga murar och stödja främlingsfientligheten är fel väg att gå. Den metoden bör vi, vid det här laget, ha dumpat i historiens skräphög.

Ademir Zilic (FP).  Kandidat till Europaparlamentet