• Maria Wiklund och hennes dotter Therese är initiativtagare till välgörenhetsbestigningen av Kilimanjaro som sker till förmån för Mod. Foto: Kajsa Nilsson

Bestiger berg och sprider kunskap

En enda person kan rädda livet på åtta andra. Genom att anmäla sig som organdonator kommer kroppen till användning för andra efter att man själv gått bort. Nu ska Team MOD bestiga Kilimanjaro för att synliggöra arbetet inom Mer Organdonation (MOD).
Mer Organdonation belyser vikten av att anmäla sig till Donationsregistret. Enligt organisationens siffror är 85 procent av svenskarna positivt inställda till att donera organ men bara 15 procent har anmält sig som donatorer. Med fler personer i donationsregistret är chansen större att ännu fler överlever med hjälp av organtransplantation. I dagsläget avlider en person i veckan i väntan på att få nytt organ.

Fick tankeställare

Maria Wiklund har själv genomgått operationer och även om hon inte fick organ transplanterade innebar det mycket tid i sjukhussängen. Det var under operationen när ett 1,5 kilo stort myom som skulle tas ut som kirurgen av misstag skar av den vänstra urinledaren och skadade den högra. Maria fick njurstomi som följd av misstaget. Stomin kunde senare plockas bort när man gjorde en reimplantation där urinledaren förkortades.

– Jag skulle egentligen bara ligga inne på sjukhuset ett dygn och vara sjukskriven tre veckor. Det gick inte som det var tänkt. Det var väldigt lärorikt att få sitt liv begränsat under en tid och det gav mig en tankeställare att något skulle kunna hända mig, berättar hon.

I dag är Maria Wiklund fullt frisk och har med sina erfarenheter börjat intressera sig för den situationen människorna som väntar på nya organ befinner sig i. Därför känns det bra för henne att kunna hjälpa MOD att sprida information om vikten av att vara organdonator.

Minne av Stugbald

Bestigningen sker till minne av Stugbald Wahlund som fick nya lungor transplanterade i april och operationen gick över förväntan. En infektion tillstötte och hans liv gick inte att rädda. Stugbald led från födseln av lungsjukdomen cystisk fibros men levde ett så aktivt liv som han kunde och planerade bergsäventyr i framtiden.

– Det känns extra roligt att göra någonting fysiskt till minne av honom. Han var en äventyrare och älskade klättring. Nu tar vi med oss ett fotografi av Stugbald till toppen av Kilimanjaro. Hans familj har sagt att inget annat skulle hedra honom mer, säger Maria Wiklund.

Säljer höjdmeter

Maria och hennes dotter Therese hade oavsett insamlingen tänkt bestiga berget. Det goda ändamålet är en bonus. För att samla in pengar säljer gruppen höjdmeter till företag, alla pengar går direkt till MOD:s konto. Sammanlagt finns 5 895 meter att sälja. Team MOD kommer att bestiga berget genom en vandring under åtta dagar, det ger den bästa acklimatiseringen för att undvika höjdsjuka. De kommer att vandra 4 till 15 timmar varje dag. Med sig har de en guide och bärare.

Just nu pågår förberedelserna för fullt och gruppen träffas för att träna tillsammans. De tränar bland annat genom att vandra med viktväst och genom att bestiga Yxbackens brantaste och knöligaste sträcka. I slutet av januari bär det av till Tanzania och det stora äventyret.