• Här syns vattnet som täcker gruvorna. Foto: Elin Elmby
  • Ett gruvschakt. Foto: Elin Elmby
  • Storgruvans lave. Foto: Elin Elmby

Besök de intressanta gruvorna

ÖSTERGÖTLAND Med östgötaslätten på ena sidan av vägen och skog på andra åker redaktionen på småvägar och tillslut kommer vi fram till Bersbo Gruvfält.

I gruvorna vid Bersbo har det brutits koppar från medeltiden fram till 1902. Från att grottorna hittades dröjde det till 1700-talet innan brytningen kom igång.

Som mest bodde det över tusen personer samhället, detta på 1800-talet. Förutom industribyggnader som tillhörde gruvdriften uppförde Kopparverket en skola till arbetarnas barn och det byggdes bostäder där arbetarna kunde bo med sina familjer. 1902 lades driften ner och ända fram till 1920-talet gjordes provundersökningar i hopp om att finna nya brytvärda malmer. Idag är gruvorna vattenfyllda men inne i gruvorna finns en underjordisk "stad" som har ett ytinnehåll på 11 425 m2. 1869 nådde kopparverket produktionsstopp, kopparframställningen hade då överstigit 1000 ton. På kopparverket och i gruvorna arbetade nästan 1300 män, kvinnor och barn.

I Storgruvans lave, det är den som står kvar på platsen, var de mekaniska anordningarna som forslade upp och ner allting i gruvan. När gruvan rentagits från vatten och ras, 1763, var den bruten till 26,7 meter. Nere på 100 meters djup gjordes en hästvind och ett stall. 1893 bedömdes gruvan vara utbruten i 400 meters djup. Mellan 1915 och 1919 gjordes ett återupplivningsförsök. På 1980-talet sanerades området flertalet gruvor fylldes igen med vatten. På platsen vid gruvorna står gruvlaven kvar, där inne är det nu ett museum med bilder från den tiden gruvorna var i bruk, vilket gör detta till ett väldigt lärorikt och spännande utflyktsmål för sommardagarna.

Elin Elmby