• Norrköpings kommun har agerat och gett tekniska kontoret i uppdrag att undersöka vidare om Femöresbron. Foto: Tommy Pettersson

Beslut om Femöresbron taget

I förra veckan tog tekniska nämnden inom Norrköpings kommun ett beslut om att ge ett uppdrag till tekniska kontoret som gäller Femöresbron. Den ska nu lyftas bort för vidare utredning med anledning av att undersöka möjligheterna till renovering av bron.

Femöresbron i Norrköping kommer som det verkar att lyftas bort och undersökas. Förhoppningsvis kommer en ny bro att ställas dit på samma plats för att ersätta Femöresbron under tiden.

Ökade kostnader

Möjligheterna om att bygga en helt ny bro ska utredas och i uppdraget som tekniska kontoret har fått så innefattas även att reda ut ansvarsfrågan från de tidigare inspektionerna.

– Att arbeta parallellt med flera uppdrag kan naturligtvis innebära ökade kostnader men oavsett om bron går att renovera eller inte så måste den lyftas bort på ett säkert sätt. Det känns väl motiverat att jobba på flera fronter och inte låta detta dra ut på tiden i onödan, säger Karin Jonsson (C), ordförande i tekniska nämnden.

Besiktigades under hösten

Under den gångna hösten gjordes en besiktning av Femöresbron som visade på att den led av allvarliga korrosionsskador på tvärbalkarna som sitter under själva brobanan. Kommunen tog då beslutet om att stänga bron för vidare undersökning. Färgen som bron har målats med innehåller bland annat tungmetaller och miljöstörande ämnen såsom bly, arsenik och krom.

– Det känns bra att vi går till botten med alla möjligheter innan vi avgör brons framtid, säger Olof Carlsson, verksamhetschef Gata Trafik, Norrköpings kommun.